آیا فروهر مربوط به کوروش بزرگ است ؟

0 تراز
43 بازدید
آغاز گفتمان 22 فروردین 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی علی خیرآبادی
به گفته بعضی از تاریخ نویس ها هخامنشیان نمادی از آشوری ها مصر و بین النهرین که وجود داشته رو با نماد بت مردوک در اصل یک گوساله بود که بعدها در کالبد انسان یا شِبه انسان ترسیم شده....
. این مردوک همان است که کورش، در منشور خود از آن به عنوان خدایِ خود و خدای آسمان‌ها و زمین یاد می‌کند. که در منشور منتسب به کوروش نوشته شده است ..
همینطور که گفتیم هخامنشیان، نمادِ گوی بالدار خورشیدی را با نماد بت مردوک ترکیب کردند و آن را به همین شکلی که امروز به اشتباه فروهر نامیده می‌شود درآوردند و از آن نماد در برخی کاخ‌های خود استفاده کردند. به عبارتی روشن‌تر، نمادی که امروز فروهر نامیده می‌شود، ترکیبی از دو نماد است. یکی نماد گوی بالدار خورشیدی و دیگری نمادِ بت مردوک که هر دو نماد، اصالت غیر آریایی دارند.
سر پرسی سايكس ايران شنـاسِ انگلیسی در تأیید این گفتار می‌گوید: صورت اين خدا كه به فروهر تعبير شده عيناً مأخوذ است از خداى آشوريان و بالاخره از مصر گرفته شده است.که این خود مؤیدی هست بر اینکه این نماد، ریشه در تمدن‌های بت پرست و خرافه‌گرای بین النهرینی و مصر باستان دارد...

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 22 فروردین 1398 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)

برای آگاهی در این زمینه پیوند زیر را بگشایید و جستارهای آنرا بنگرید :

  1. http://www.mehremihan.ir/iranian-cultural-heritage/137%B1%D9%88%D9%87%D8%B1.html
  2. http://mehremihan.ir/forum/search?q=%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 27, 1397 در آیینها و جشنها از سوی بی نام
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی مهرنوش
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
...