آگاهی هایی درباره نشان فروهر

0 تراز
149 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 7, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

فروهر که امروزه به عنوان نماد زرتشتیان در سرتاسر جهان شناخته میشود از دو جز فر + وهر تشکیل شده، فر به معنی "نیرو""انرژی" و وهر که در پارسی‌ میانه و در گویش دری زرتشتیان امروز هم واژه "وهتر" که در فارسی امروز "بهتر" و در انگلیسی‌ "Better" نیز همان معنا را دارند, در واژه فروهر نیز به همان معنای "نیروی بهتر شدن یا پیشبرندگی انسان به بهتر شدن" معنی‌ میدهد. ایرانیان در زایش دوباره طبیعت جشن نو شدن را همراه با طبیعت در بهار آغاز میکنند، با امید به اینکه نو شدن و بهتر شدن را بگسترانند. ماه فروردین از همان واژه فرَوَهَر که در اوستا "فِرَوَشى" نام دارد برگرفته شده، در انگلیسی‌ نیز واژه فِرش fresh به معنی‌ نو و تازگی از همان ریشه واژه است.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده تیر 12, 1395 از سوی آتران شهبانوی زرتشتی (21 تراز)
درود بر رهروان بهترین راستی

فروهر با فرشکرد بیش از هر واژه ی دیگری در پیوند است. و آن روشنی است در نهاد ما و همه ی جهان که بن پویایی و زایش و بالش و پیشرفت است. فروهر از آتش درون و تخمه ی سیمرغ و اشاوهیشتا در ژرفای نهاد آدمی به واژه دگرگون می گردد و این واژه از واژگان میانجی برتر است. که مینوی آن در ماست. با این همه آنگونه که اندیشیده ایم مرز و کرانبندی ندارد و به زبان دانش امروزی کوانتیزه نیست.گرچه گاهی درخشان تر و پویاتر است پن بی کران و پیوسته است و مرز ساختگی میان آدمی و خدا را کم رنگ و کم رنگ تر می سازد...

باشد که به راستی دیرین و به نهاد خود باز گردیم.

ایدون باد.ایدون ترج باد.

آتران شهبانوی زرتشتی

روز دی به مهر ، ماه تیر ، گاه هاونن ، 3754 زرتشتی

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ 178 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 160 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 51 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 29 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 13, 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی farferdowsi7

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...