از فروهر چی می دانید؟

+2 تراز
178 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی ورجاوند (739 تراز)
‌از َفرَوَهَر چه میدانید؟
توضیحات:
۱- نیمه بالایی این نشان یک انسان است؛ پیرمردی به معنای پخته بودن، تجربه، کهن، راست قامت و پیر معلم.
۲ – پیرمرد دست راست خود را به معنای عبادت و بندگی اهورامزدا خدای یگانه به سمت آسمان بلند کرده.
۳ – در دست چپش حلقه عهد با اهورامزدا قرار دارد و نشان موظف بودن به پیمان با خدای یگانه است. (در قدیم زمانی که دو نفر با هم پیمانی می بستند، این حلقه را با دست چپ خود می گرفتند؛ کاری که امروزه همه جهانیان در هنگام عقد ازدواج حلقه یی را بر انگشت دست چپ خود می کنند. که طبق گفته ی برخی کارشناسان از همین نشان بر گرفته شده.).
۴ – وجود دو بال به معنای پرواز به سوی آسمان و صعود به قله های مینویی است. بال به معنای نیروهای مثبت است که اگر انسان از آنها بهره بگیرد می تواند پیشرفت کند و به کمال برسد.
۵ – هر بال از سه ردیف پر تشکیل شده که درجه بندی نکات مثبت است: هومت – هوخت – هورشت (پندار نیک – گفتار نیک – کردار نیک). با این نکات مثبت است که انسان می تواند به اوج برسد.
۶ – حلقه میان تنه به معنای کره خاکی و گردش روزگار است (شاید نشانه ای از آگاه بودند ایرانیان آن زمان به گرد بودن کره زمین هم باشد )؛ و همچنین یک دوره عمر انسان که می بایست طی شود ، که انسان باید در این گردونه راهی را برگزیند که در مسیر رسیدن به خدا ، پیشرفت و بالندگی در زندگی قرار گیرد.

۷ – دم این پرنده نیز از سه ردیف پَر تشکیل شده که درجه بندی نکات منفی است: دژمت – دژوخت – دژورشت (انديشه بد – گفتار بد – کردار بد). انسان با نکات منفی به دنیا می آید، ولی یک انسان الگو می بایست تمامی نیرو های منفی را مهار کرده و تحت کنترل خود بگیرد تا همانند یک دم پرنده برای پرواز از آنها استفاده کند (یک پرنده بدون دم نمی تواند پرواز کند!).
۸ – دو نوار دو طرف نماد به معنای دو نیروی سپنتا مینو (مثبت) و انگره مینو (منفی(اهرمن مینو)) که همواره انسان با این دو قطب به دنیا می آید و میان این دو قطب درگیر است.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 5, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
Fravahr
میشاید (ممکن است) از آشوریان گرفته شده باشد. نخست ایشان دو بال افراشته را نگاشته اند.
به جای پندار نیک بهتر است گفته شود اندیشۀ نیک.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 149 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 161 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 51 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 104 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 1,689 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...