کیا را چگونه به کار ببریم؟

+2 تراز
74 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در زبان و گویش از سوی گرشاسب
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی

روز خوش

ببخشید برابر پارسی " اقا " که واژه ای مغولی است ، کیا است و کیا به چم ارجمند. اکنون که کیا برابر پارسی اقا است ، کیا را باید پیش از نام به کار ببریم یا پس از نام؟! 

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 16, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
درود بر شما

آنگونه که فرموده اید آقا یک واژه ی بیگانه است همانگونه که خانم نیز چنین می باشد و به کار بردن این واژه ها در زبان میهنی پارسی درست نمی نماید . برای واژه ی خانم که به سادگی می توان از بانو بهره جست اما برای واژهی  آقا پیشنهاد بنده بهره گیری از واژه ی "سرور" است . کیا با آنکه کمی ساده تر می نماید اما اندکی ناشناخته است و همچنین آن معنی که ما می خواهیم را نمی دهد . ریشه ی کیا "کی" است و کی به معنی پادشاه است .

اما اگر باز هم بخواهیم آن را بکار ببریم بهتر است می توان هم در پیش و یا پس از نام بکار برد همانگونه که واژه ی آقا اینگونه بکار می رود.
دارای دیدگاه فروردین 16, 1395 از سوی گرشاسب (18 تراز)
با سپاس فراوان از شما
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
من به واژۀ خواجه (xvâja) رسید ه ام. اگرچه چند مانیک (معنی) دارد با این همه واژه ای بهتر از این برای آقا نیافته ام. سرور را به جای جناب به کار برم.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 81 بازدید
+2 تراز
1 پاسخ 127 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...