چگونه واژه ی بیگانه یِ «مورد» را به کار نبریم

+1 تراز
105 بازدید
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در 25 اردیبهشت 1398 از سوی ВОСПУҲР
مورد خوب برای کار = گزینه ی خوب ...
مورد معامله = چیز یا کالا ی همگهولی
مورد احترام = آزرمناک، آزرمگین
مورد اختلاف = نادمنانی‌انگیز، نادمنانیگین، نادمنانیناک (دَمنانی = توافق)
مورد اطمینان = بیگمانیناک، ناگمانگین، ناگمانناک
مورد حمایت = اندر پشتیبانی
مورد اعتماد = ابستانگین، ابستانناک، آوتناک (آوَت، اَبِستان = اعتماد)
در مورد = اندرباره یِ
زمان اکنون : آن موضوع مورد بررسی است (آن پدک(padk) بررسی همیشود(= اندر حال بررسی است))
او مورد شک است (او شک‌انگیز است، او شکناک است)
آن مورد پسند من است (آن را میپسندم)
مصدریک : مورد بررسی قرار دادن (بررسی کردن)
گدرگ نادیده (نقلی) (مورد استفاده قرار گرفته است) (به کار برده شده است، آن را به کار برده اند)
گدردگ : مورد حمله قرار گرفت (بدو آفندیدند، بدو هله کردند، بدو واسرنگ(حمله)کرده شد )

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 16, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
...