ریشه های ایل قره باغ در انزل ارومیه

0 تراز
173 بازدید
آغاز گفتمان 11 فروردین 1398 در تیره های ایرانی از سوی hashemi
 سلام
بدنبال ریشه های ایل قره باغ در انزل ارومیه می باشم.
آیا در تواریخ به این ایل برخورد نمودید؟

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده 12 فروردین 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
این ایل به چه زوان-ی (زبان) سخن میگویند؟

 خود را کدام یک از قومان ترک - کرد -  آشوریک- ارمنیک - پارس - لر میدانند؟

آیا گیتیشناسی مرداشیک (جغرافیا ی تاریخی) آدربادگان یا  اورمیه را خوانده اید و بررسی کرده اید؟

آیا این ایل به جز انزل جای-ی دیگر نیز نشیمن دارند؟

آیا از ناجوانتر مردم این ایل چیز-ی پرسیده اید؟

به گنجینه‌خانگان (موزه) مردمشناسیهیک  شهرتان یا شهران پیرامونتان بروید و بپرسید.
0 تراز
پاسخ داده شده 19 مهر 1398 از سوی مرزبان (156 تراز)
تمام کوچیان ایران بزرگ اگر چشمانسان تنگ و همگون مغولان و چینیان نیستند  و یا ریشه نیاکان خود به عرب نمیرسانند پارسی اند  و کوچیان پارسی را کرد میگفتند -

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1395 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 15, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد (16 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 شهریور 1398 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 9, 1397 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
...