خط در ایران-حسن رضائی باغ بیدی

+1 تراز
141 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 15, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد (16 تراز)

خط در ایران - حسن رضائی باغ بیدی

از اینجا بخوانید

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 11 فروردین 1398 در تیره های ایرانی از سوی hashemi
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 29, 1397 در زبان و گویش از سوی امید
...