خودباختگی/خودکشی فرهنگیک

0 تراز
29 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1397 در فرهنگ ایران زمین از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
ویراست در اردیبهشت 15, 1397 از سوی ВОСПУҲР
یک-ی از نشانگان آن پاس نداردن زوان است.
دیگر-ی زوان خویش را به دیگر زوانان فروشاندن است.
گزیدن نامان ناایرانیک (به جز نام پیامبران اگر اندازه نگاه داریم)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1397 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 25, 1396 در فرهنگ ایران زمین از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1396 در فرهنگ ایران زمین از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 25, 1395 در فرهنگ ایران زمین از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
...