خودکشی نژادیک

0 تراز
23 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1397 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
همه ی زردپوستان و سیاهپوستان و دیگر ناسیپدپوستان آرزومند اند سپیدپوست بودن و کوشند خود را به نژاد سپید نزدیک کردن. آیا ایشان را نِتوان نژاد سپیدپرست دانستن؟ سپیدپوستان پنداری بدین نمی اندیشند که چه نژاد-ی دارند و تا خودکشی نژادیک نیز پیش روند. سپیدپوستان میخواهند آزاد بودن. بژ این آزادی که یک-ی از هچیشکانش (نتیجه) تباهی نژاد سپید است چه ارزش-ی دارد؟ تا نِگویند چه گنج-ی اندر این نژاد نهفته است که اندر دیگر نژادان نِتوان آن را یافتن، کس-ی ارج نژاد سپید را نِداند و نِدارد.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1397 در فرهنگ ایران زمین از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 7 آذر 1398 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
...