سهراب ایرانی نبود ؟

0 تراز
187 بازدید
آغاز گفتمان اسفند 5, 1396 در شاهنامه از سوی بانو
سلام لطفا بفرمایید سهراب قبل از آمدن به ایران کجا بود مگه خودش ایرانی نبود؟؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اسفند 5, 1396 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
درود بر شما

سهراب فرزند رستم و تهمینه و از نژاد ایرانی بود . وی نزد مادر در سمنگان بود و پس از گذراندن کودکی و بالیدن و آگاه شدن از نژاد و گوهر خود بر آن شد که با خیزشی گسترده فرمانروایی کاووس در ایران و پادشاهی افراسیاب در توران را براندازد و رستم را بپادشاهی برساند چرا که باور داشت تا زمانی که او و پدرش زنده اند پادشاهی و فرمانروایی باید ویژه ی آنان باشد .

برانگیزم از گاه کاووس را / از ایران ببرم پی طوس را

به رستم دهم تخت و گرز و کلاه / نشانمش بر گاه کاووس شاه

از ایران به توران شوم جنگ‌جوی / ابا شاه روی اندر آرم بروی

بگیرم سر تخت افراسیاب / سر نیزه بگذارم از آفتاب

چو رستم پدر باشد و من پسر / نباید به گیتی کسی تاجور

چو روشن بود روی خورشید و ماه / ستاره چرا برفرازد کلاه

ز هر سو سپه شد برو انجمن / که هم باگهر بود هم تیغ زن

بنابراین افراسیاب که بدنبال آشوب و ویرانی ایران بود با نیرنگی بزرگ نیروی خود را به سهراب داد تا پادشاهی ایرانیان را براندازد. سهراب با لشکری بزرگ به مرزهای ایران تاخت اما از نیرنگ افراسیاب آگاهی نداشت . رستم پهلوان دلاور ایران برای پاسداری از مرزهای ایران بسوی آنان رفت و در نبردهایی گسنرده سرانجام ایرانیان پیروز گشتند و سهراب نیز بدست پدر ( ناخوداگاه ) کشته شد .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در شاهنامه از سوی rezadehghan (20 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 3, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
...