آیا واژه ی ریاضی یک واژه ی ایرانی است ؟

0 تراز
312 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 3, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
ریشه واژه ریاضی (ریاضت ٬ mathematics ٬ ریازی ٬ ریازت )

رئاز شکل کهن واژه راز امروزی به معنای معما  mystery  است (ریازـــــ>راز مانند گیان ــــــ> گان= جان ) که در سنسکریت به شکل rahas آمده وسپس با پذیرفتن پسوند  ی  به صورت رئازی (ریاضی) در آمده است rahasya=mysterious . دیوانداران ایرانی رئازی را ریاضی می نوشتند به این دلیل که در گدشته الفبای  کنونی ایران الفبای خودی بود و سرزمین های عربی از آن ایرانیان بود. از این رو واژه ریاضت (رئاز+ ات )نیز ایرانیست وبه معنای سروکار داشتن با معماها و دست یابی به رازهاست که سپس با سختی کشیدن و رنج دیدن  هم معنا شده . هنوز هم در برخی از گویش های ایرانی ریاضی را به درستی rayazi می خوانند.(به نقل از وبلاگ parsicwords )

برگرفته شده از shokouheriyaziyat.blog.ir

1 پاسخ

–1 تراز
پاسخ داده شده امرداد 3, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
از این گونه ریشه تراشیها بسیار میبینم و میپندارم پدیده -ای روزافزون است. آِیا میخواهیم سانسکریت را مادر همۀ زبانها بدانیم؟ برخ-ی دیگر عربی را مادر همۀ زبانها دانند. ریشه یابی کار-ی بسیار پیچیده است و  کس-ی که بدین کار پردازد با همۀ دانا بودن اندر راه-ی بسیار لغزنده گام بردارد. ریشه شناسی نیازمند آگاهیها-ی بسیار از دانشها-ی بسیار است.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 372 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 235 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...