گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

آب حیات از دم افعی مجوی

از آدم بد انتظار نیکی نداشته باش

دیدگاه کاربران
پیشنهاد ویژه


Your SEO optimized title