میهن نما
میهن نما
گفتاورد

خسرو معتضد

تاریخ ایران ما متمدانه تر، انسان دوستانه تر و با تفاهم تر از دیگر کشورهای جهان است. ملی گرایی و وطن پرستی هنر است.چطور می شود وطن را دوست نداشت. وقتی اسم ایران می آید بغض گلویم را می گیرد. وقتی شرح بدبختی ایران را می گویم اشک در چشمانم حلقه می زند.

خسرو معتضد

کاربردی
پیشنهاد ویژه

فلات ایران

دكتر مازيار اشرفيان

دكتر مازيار اشرفيان بناب، عضو هيات علمي پژوهشكده باستان شناسي سازمان  ميراث فرهنگي كشور كه دانش‌آموخته دكتري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و  كارشناسي ارشد باستان شناسي از دانشگاه «منچستر» بوده و در حال حاضر مشغول  گذراندن ماه‌هاي آخر مقطع دكتري تخصصي رشته ژنتيك پزشكي و جمعيتي در  دانشگاه «كمبريج» انگلستان است در گفت‌و‌گو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري  دانشجويان ايران(ايسنا) خاطرنشان كرد: موضوع تحقيق و مطالعه من در مقطع  دكتري مطالعه ژنتيكي اقوام ايراني و بررسي ارتباطات تاريخي و ژنتيكي تمام  اقوام ساكن در فلات ايران بوده است.
در اين مطالعه كه با كمك و نظارت گروهي از برجسته ترين محققان ژنتيك  تكاملي و جمعيتي انجام شده، نمونه‌اي از افراد داوطلب وابسته به تمام  گروه‌هاي اجتماعي و قومي ايران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند كه نتايج حاصله  بسيار جالب توجه و تعمق مي‌باشد.

به گفته وي، مطالعه DNA ميتوكندريال نشان مي‌دهد كه ريشه‏ي مشترك مادري  تمام اقوام ايراني ساكن در فلات ايران، به زماني بسيار عقب تر از آن چه در  نظريه‏ي مهاجرت اقوام آريائي مطرح مي باشد بر مي‌گردد. بدين ترتيب كه اگر  تمامي اختلاط ها و شاخص هاي ژنتيكي مربوط به ساير مناطق جغرافيايي و قومي  را از محتواي ژنتيكي نمونه‌هاي مدرن ايراني حذف كرده و به كناري بگذاريم،  اخيرترين جد مشترك مادري ما (Most Recent common ancestor- MRCA)، زماني  حدود 10 هزار و 500 تا 11 هزار سال قبل در فلات ايران مي‌زيسته است.

وي افزود: نزديكي ژنتيكي ميان اقوام ساكن در فلات ايران و از سوي ديگر خاص  بودن اين محتوي ژنتيكي در فلات ايران، به قدري ملموس و غير قابل انكار است  كه حتي كار برد واژه‎ي اقوام را در مورد جمعيت ساكن در فلات ايران با شك و  ترديد روبرو مي‌كند. به اين معني كه آنچه باعث تمايز ژنتيكي گروه‌هاي  انساني مي شود تا بتوان آن‌ها را به صورت اقوام تمايز يافته در زمان و  مكاني خاص تصور كرد. ابدا در محتواي ژنتيكي ايرانيان اعم از فارس ]شيرازي،  اصفهاني، خراساني[ و آذري و لر و بلوچ و تركمن و .... ديده نمي‌شود.

دكتر اشرفيان بناب خاطرنشان كرد: براساس يافته هاي محققان انسان شناسي،  فلات ايران اولين و مهم‏ترين گذرگاه انسان مدرن در مسير مهاجرت به  سرزمين‌هاي ناشناخته و جهت دست‏يابي به منابع جديد بوده است. بدين ترتيب  تصور عمومي در مجامع علمي بر اين است كه اولين حضور و استقرار انسان مدرن  در فلات ايران چيزي در حدود 60 تا 70 هزار سال قبل بوده است كه شواهد و  يافته هاي سطحي از محوطه هاي پيش از تاريخ نيز بر همين امر دلالت مي‌كنند.  بدين ترتيب، انسان مدرن در سرتاسر فلات ايران استقرار و اسكان داشته و پس  از طي چند ده هزار سال با پيدايش كشاورزي در حدود 10، 11 هزار سال قبل در  منطقه هلال بارور كه بخش‌هايي از غرب فلات ايران را نيز شامل مي شود و سپس  اهلي كردن حيواناتي مانند برخي احشام نقش عمده‌اي در پيدايش اولين فرهنگ  هاي يكجانشيني و تمدن هاي اوليه جهاني ايفا كرده است.

وي تصريح كرد: بر اساس منابع تاريخي و باستان شناسي و زبان شناسي موجود،  تصور كلي بر اين است كه در حدود چهار هزار سال قبل اقوامي مهاجم يا مهاجر  كه به آن‌ها نام آريايي داده شده است از آسياي مركزي به سمت جنوب مهاجرت  كرده و وارد فلات ايران شده اند و پس از استقرار سه گروه مهم آن‌ها در  فلات ايران (فارس ها در مركز و جنوب، پارت‏ها در شمال شرق و مادها در غرب  و شمال غرب)، بخشي از اين اقوام به سمت شبه قاره هند و بخش ديگر به سمت  اروپا مهاجرت كرده و اقوام مدرن هندو ـ اروپائي را پديد آورده‏اند.

وي با اشاره به اين كه تاريخ مدون دقيق و قابل اعتمادي در خصوص اين وقايع جمعيتي در دست نيست، گفت:

دانشمندان در دهه‌هاي اخير براي مطالعه علمي سرگذشت انسان به مطالعات  زبان شناسي و ژنتيكي روي آورده‌اند. با توجه به اين كه زبان به سرعت و طي  گذشت حتي چند نسل مي‌تواند به شدت دچار تغيير محتوايي و شكلي شود، امروزه  مستندترين و قابل اعتماد ترين يافته‌هاي انسان شناسي، در كنار يافته ها و  شواهد فسيلي، يافته هاي ژنتيكي مي‌باشند.


در مطالعات ژنتيكي جمعيتي مطالعه DNA ميتوكندريال كه فقط از مادر به  فرزندان منتقل مي‌شود، مي تواند تاريخ و گذشته نسل‌هاي مادري را نمايان  كند و هم‏چنين مطالعه‏ي بخش فاقد نوتركيبي كروموزوم Y كه از پدر به  فرزندان مذكر منتقل مي‌شود مي‌تواند تصوير روشني از گذشته و تاريخ پدري  اقوام در طي نسل هاي متمادي در اختيار دانشمندان قرار دهند.

دكتر اشرفيان بناب، در ادامه خاطرنشان كرد:

يكي از يافته هاي جالب توجه در مطالعه اخير اين است كه گروه‌هاي غير فارسي  زبان به ويژه جمعيت آذري زبان ساكن در فلات ايران ريشه ژنتيكي مشتركي با  اقوام ترك زبان ساكن در كشور تركيه و اروپاي شرقي ندارند و بر‏عكس، شاخص  تمايز ژنتيكي آن‌ها با ساير گروههاي ساكن در فلات ايران به ويژه فارسي  زبانان نزديك به صفر است كه نشانگر ريشه ژنتيكي مشترك آن‌ها در اعماق  تاريخ اين مرز و بوم است...حتي هزاران سال پيش از آن كه نامي، از ايران يا  اقوام آريائي در ميان بوده باشد.

وي در گفت‌و‌گو با ايسنا تصريح كرد: اين در حالي است كه در بيشتر منابع  جمعيتي و زبان شناسي ايرانيان را به دو گروه تقسيم مي‌كنند. يكي آن‌ها كه  به زبان فارسي يا ساير زبآن‌هاي وابسته به گروه هندو-اروپايي مكالمه  مي‌كنند، و تصور بر اين است كه از اعقاب اقوام آريائي هستند و ديگر، آن‌ها  كه با زبآن‌هايي غيراز گروه هندو ـ اروپائي مكالمه مي‌كنند مانند گروه  Altaic كه زبآن‌هايي مانند تركي و آذري و تركمن يا افشار را در بر مي‌گيرد  و تصور مي‌رود اين گروه‌ها فاقد ريشه مشترك هند و اروپايي هستند؛ اما  يافته هاي ژنتيكي اين بررسي همه دلالت بر اين دارند كه ساكنان فلات ايران  در گذر تاريخ هر چند بسيار مورد هجوم و آسيب ساير اقوام قرار گرفته اند و  گاه زبان و تكلم آن‌ها كمابيش تحت تاثير قرار گرفته است نه تنها هويت  فرهنگي و تاريخي خود را حفظ كرده‌اند بلكه محتواي ژنتيكي خود را كه نشان  از ريشه مشترك چندين هزار ساله آنان دارد را نيز مصون داشته اند.

اشرفيان بناب همچنين گفت: نتايج اين مطالعه نشان داده است كه برخي از  جمعيت هاي ايراني خصوصا هموطنان زرتشتي خصوصيات جمعيتي بسيار خاص و منحصر  بفردي را نشان مي‌دهند.

وي هم‏چنين تصريح كرد كه نتايج اين مطالعه در قالب چندين مقاله علمي تدوين  و منتشر خواهد شد كه در حال حاضر اولين آن‌ها جهت نشر به يكي از مجلات علمي معتبر ژنتيك ارسال شده است.

  • بازدید: 4135
 

دیدگاه ها 

 
+3 #1 من ایرانی هستم 08 امرداد 1390 ساعت 11:23
همه مردم فلات ایران از یک ریشه هستند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #2 مهرزاد 08 امرداد 1390 ساعت 18:04
یعنی اگر بیشتر مطالعه کنند به آن نقطه مشترک می رسند که حضرت آدم و حوا، پدر و مادر همه موجوات هستند!!!
نگویید نگاهم بدبینانه است نه، منظورم این است از نظر علمی هم این مسئله ثابت می شود.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #3 سارا 13 خرداد 1392 ساعت 21:15
پس يعني هيچ فرقي بين ترك( آذري ها) و كرد و فارس و لر و گيلك و ساير قوميت هاي ايران نيست چون همه از يك ريشه هستيم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #4 وطن پرست 02 آذر 1392 ساعت 23:36
فقط میخوام بگم اگر هزاران بار میمردم و دوباره به دنیا میومدم دوست داشتم ایرانی باشم
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #5 آریایی 28 آذر 1393 ساعت 23:52
از این مقاله لذت بردم ....پاینده باد فلات ایران.زنده باد زبان و نژاد ایرانی.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست تیره های ایرانی همه ی مردمان فلات ايران از يك ريشه‎اند
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

در مثل ، مناقشه نیست

در داستانزدن و مثل آوردن کسی نباید به خودش بگیرد

(در مثلی که آوردم مقصودم شما نبودید)

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • گویش مردمان همدان
    ما نه لریم نه لکیم نه کردیم نه ترکیم!!!فارسیم !!!شباهت گویش و لهجه دلیل بر یکسان بودن نیست .به کی پناه ببریم از دست این قوم گرایان توسعه طلب! البته در مورد قاین یک نظر دیگرم هست که گفته میشه برگرفته از کاهن ، کائن ،کاین ، کوئن یا همون کوهن عبریه...نمیدونم چقدر معتبره اما جالبه و قابل تامل نمایش / پاسخ
    فرستنده : ممد جولانی


Your SEO optimized title