سینه یا سینه‌ها؟

+1 تراز
452 بازدید
آغاز گفتمان آذر 14, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
هر کس چه زن چه مرد یک سینه بیشتر ندارد و نتوانیم پسوند الفنج (-ها، -ان) را بدان افزودن. مگر این که از سینگان چند کس نه یک تن سخن گویم.

برخ-ی به جای پستان یا پستانان واژگان سینه و سینه‌ها را بر زبان می‌اورند و زوان را آشفته میکنند.

نمونه ی درست : تیر سینگان یک مادر و فرزند اندر آغوشش را سوراخ کرد.  

نمونه ی نادرست : سینگان/سینه‌ها ی زن-ی خوشید (خشکید).

(سینه‌داران گروه-ی از جانوران اند ... !!!!)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ 202 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 372 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 254 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 17, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...