پیشخوان یا پیشخان

+1 تراز
221 بازدید
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
خوان برابر با میز و سفره و تبک (طبق) است.
خان برابر با خانه و جای است.
پیشخوان به معنی میز پیشین یا تبک یا چیز-ی مانند آن است که اندر پیش (جلو) جای گرفته است. پس پیشخان به این معنی نادرست است.
هفت خوان نیز بهتر است هفت خان (هفت خانه و مرحله؟) نوشته شدن. مگر این که این «خوان» معنا-یی دیگر دارده باشد.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 17 بهمن 1397 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)

همانگونه که شما بدرستی نوشته اید "پیشخوان" باید به همین گونه نوشته شود .

گمان شما پیرامون نوشتن"هفتخان" نیز درست است و باید به همین گونه نوشته شود بویژه اینکه در شاهنامه ی خالقی مطلق هر یک از خانهای هفتخان "منزل" نوشته شده اند و روشن است که معنی هم همان جای و خانه و مرحله است .

هفتخان

 

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 آذر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 23 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 7 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی AmKh
...