آیا زرتشتیان آتش پرست هستند ؟

0 تراز
148 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 22, 1398 در کیش و دین از سوی mohsen_ma

در آیین زرتشتی، آتش صاحبِ اراده و مظهر اهورامزدا است، یعنی: به عنوان پسر اهورامزدا پرستش می‌شود.منابع فراوان دینی و تاریخی گویای این هستند که زرتشتیان به معنی واقعی، آتش را پرستش می کردند. حتی بزرگان و فرهیختگان ایران زمین، انان را آتش پرست خطاب میکردند..
در شاهنامه امده پس از این که اسفندیار به تحریک زرتشت، مردم ترکستان را به جرم زرتشتی نشدن قتل عام کرد، بازماندگان ترکستان و شرق ایران از ترس جانشان مجبور شدند آتش پرست شوند....
⬅بلعمی، تاریخ نگار ایرانی و وزیر دربار سامانیان، در تاریخ نامه ی مشهور خود از زرتشتیان با عنوان آتش پرست یاد می‌کند..
⬅ نظامی گنجوی نیز در بخشِ شرف نامه از منظومه ی اسکندرنامه که یکی از پنج میراث گرانبهای پنج گنج و از بزرگترین مفاخر ادبی تاریخ ایران است، زرتشتیان را آتش پرست می خواند..
⬅عطار نيشابوري نیز در الهي نامه، در حکایت مسلمان شدنِ یک زرتشتی به دست یک عارفِ مسلمان، زرتشتیان را به عنوان گبر و آتش پرست نامیده...
⬅ناصر خسرو، دانشمند و ادیب فرهیخته ی ایرانی در قرن پنجم هجری، در قصائد خود زرتشتیان را آتش پرست می‌نامد...
⬅ حکیم زجاجی، تاریخ دان و ادیب ایرانی در قرن هفتم هجری نیز در همايون‏ نامه و ابى سعيد گرديزى‏، ادیب ایرانی در زين الاخبار زرتشتیان و رهبران آنان را آتش پرست مینامد.. ⬅زمخشری نیز به عنوان یک ادیب و دانشمند ایرانی قرن پنجم و ششم در مقدمة الأدب در ترجمه‌ی مغان زرتشتیان را ازواژگانی چون گبر و آتش پرست استفاده کرده است.
⬅ابن فقیه همدانی، دانشمند ایرانی قرن سوم و چهارم هجری در کتاب البلدان که یک دانشنامه‌ی عظیم جغرافیایی و یک شاهکار منحصر به فرد است، زرتشت و زرتشتیان را با لقبِ آتش پرست و کسانی که آتش را می‌پرستند یاد کرده است..
⬅ابن بلخی نیز در فارسنامه و منهاج الدّین عثمان بن ابراهیم (مشهور به منهاج سراج) دانشمند ایرانی در قرن هفتم هجری در طبقات ناصری زرتشتیان را آتش پرست خواندند....و خیلی های دیگه مانند ابن سینا،سعدی،سهروردی،دقیقی طوسی زرتشتیان را آتش پرست خطالب کرده اند.

3 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 22, 1398 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
 
بهترین پاسخ

همانگونه که شما فرموده اید فرنام آتش پرست در بیشتر داده های تاریخی ایرانی و انیرانی برای پیروان دین زرتشت بکار رفته است . بکار بردن چنین پاژنام به دو شوند است :

1 - آتش + پرست به معنی پرستش و نیایش امروزی نیست . پرست یا پرستار به معنی نگاه دارنده و نگهبان است .آتش نیز نماد دین زرتشتی است مانند سنگ مهرنماز که نمادی است در دین اسلام . هر دینی نمادی دارد .

2 - گروهی (بیشتر انیرانیان) از روی ناآگاهی و سودجویی زرتشتیان را آتش پرست (به معنی امروزی) نامیده اند حال آنکه زرتشت و هیچ پیامبر دیگری از پیامبران خداوند ، پیروان خود را به پرستش چیری به جز یزدان یگانه فرا نخوانده است .

در شاهنامه در این باره آمده است :

بیک هفته بر پیش یزدان بدند / مپندار کآتش پرستان بدند
که آتش بدان گاه محراب بود / پرستنده را دیده پرآب بود
اگر چند اندیشه گردد دراز / هم از پاک یزدان نه‌ای بی‌نیاز

پیشنهاد می شود جستار زیر را بنگرید :

آیا زرتشتیان ستایشگر آتش بودند ؟

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 22, 1398 از سوی هرمان
نمایش از نو فروردین 22, 1398 از سوی فرزند ایران
زرتشتیان هرگز آتش پرست نبودن ..هر دین .مذهب .فرقه برای خودشان نمادی دارن در زرتشت هم نماد شان آتش که همانا سمبل قدرت .گرمایش هست نگهبانی میشود واین آتش پرستی نیست
+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 24, 1398 از سوی شهریار آریابد
درود

آتش نماد فروغ و روشنایی اهورا مزدا در همه دین ها ستوده شده پس نمی توان زرتشتشیان را آتش پرست نامید ، چنانکه  قرآن خدا را نور النور ( فروغ بی پایان ) خوانده است .

از سویی هر دینی نماد و قبله ای دارد و برپایه نماد  یا نوع قبله نمی توان بر آنان  انگ کژدینی و یا بی دینی زد ، چلیپا نماد ترسایان  ، کعبه قبله مسلمانان و اورشلیم  قبله یهودیان است .

آیا می توان ترسایان را چلیپاپرست و مسلمانان را سنگ و آگورپرست که کعبه را با آن ساخته اند نامید ؟ هرگز جنین نیست بلکه هم میهنان زرتشتی  ما بهدین و مزدیسنا بوده و بر یگانگی اهوار مزدا باور دیرینه دارند .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 103 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...