ارزش علم در اوستا و کتب زرتشتیان/ایران باستان

0 تراز
27 بازدید
آغاز گفتمان 23 فروردین 1398 در کیش و دین از سوی شاهد اسدی

درود بر شما 

آیا چنین متنی راجب کتب زرتشتیان درست است و حقیقت دارد که ایران باستان چنین بود؟

در کتب زرتشتیان مردم رو از یاد گرفتن علم منع میکند ..در اوستا اومده قلم و نوشتن و یاد گرفتن علم از اهریمنان است ....
کلمان هوار شرق شناس فرانسوی در کتاب ایران و تمدن ایران نوشته خواندن و نوشتن فقط برای درباریان بود ...
ایران باستان مملکتی نظامی بود که پزشکان و هنرمندان ان از یونان و صنعت و معماری ان از لیدی و مصر بود ..به عنوان مثال طالق کسری را بابل یان درست کردند 

منابع اوستا فرگرد پنجم بند چهلم 

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 24 فروردین 1398 از سوی فرزند ایران (2,054 تراز)

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در گذشته ی ایران از سوی rezadehghan (20 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
...