آیا ازدواج با محارم در ایران باستان روا بوده است ؟

0 تراز
2,057 بازدید
آغاز گفتمان دی 10, 1397 در کیش و دین از سوی بی نام
درود بر شما آیا ازدواج با محارم در ایران باستان و آیین زرتشتی روا بوده حتی در سطح پادشاهی هخامنشی و ساسانی آیا کمبوجیه دوم خواهرانش ازدواج کرد؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده دی 10, 1397 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
 
بهترین پاسخ

درود بر شما

پیوند زناشویی خانوادگی (محارم)، در دربار پادشاهان گاهی انجام گرفته است . اینکار گاه بنا به انگیزه ی سیاسی و گاه از روی هوا و هوس و خودکامگی انجام گرفته است . این آیین هیچگاه در میان توده ی ایرانیان روان نبوده است .در شاهنامه تنها یک گزارش از انجام پیوند زناشویی پدر با دختر در دربار پادشاهان آمده است . آنجا که  بهمن ، همای ، دختر خود را به زنی می گیرد:

دگر دختری داشت نامش همای

هنرمند و بادانش و نیک‌رای

همی خواندندی ورا چهرزاد

ز گیتی به دیدار او بود شاد

پدر درپذیرفتش از نیکوی

بران دین که خوانی همی پهلوی

همای دل‌افروز تابنده ماه

چنان بد که آبستن آمد ز شاه

همانگونه که می بینید این نکته برای فردوسی نیز شگفت آور و تازه و استثنا بوده است و آنرا به آیین دین پهلوی پیوند داده است . اگر این آیین در میان مردمان ایران باستان روان بود دیگر جای شگفتی نداشت و روشن است که انجام این کار بسیار اندک و تنها در میان فرمانروایان و پادشاهان بوده است.

پیرامون بخش دویم پرسش شما یادآورم شوم که کمبوجیه با خواهر خود پیوند زناشویی داشته است . اما اینکار وی نه از روی آیین که از روی بدآیینی و خودکامگی انجام گرفته است . هرودوت در کتاب تاریخ خود در این باره نوشته است :

با آنکه در هیچ دوره و زمانی در پارس پیشینه نداشت، برادر با خواهر جفت آید، با این روی کمبوجیه به این اندیشه افتاد که خلاف دین و آئین پدران خویش، با خواهر خود زناشویی کند. پس داوران شاهی را فراخواند و پرسید «آیا در پارس داتی  هست که اگر وی بخواهد زناشویی میان خواهر و برادر را رَوامند سازد؟» داوران شاهی هر چند نتوانسته بودند، داتی پیدا کنند که چنین پدیده‌ای را راومند سازند ولی داتی یافتند که به پادشاه ایران اختیار می‌داد، به آنچه دلخواه اوست، رفتار کند. بدین روی داوران از بهر بیمی که از کینهٔ کمبوجیه داشتند قاعده‌ای تازه فراهم ساخته، جان خود را از خطر رهانیدند

برای آگاهی بیشتر در این زمینه جستار زیر را بخوانید :

http://www.mehremihan.ir/iranian-history/989-ezdevaj-maharem.html

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ 148 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 103 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...