جایگاه آتش و آذر در ایران باستان

0 تراز
103 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در گذشته ی ایران از سوی rezadehghan (20 تراز)

جایگاه آتش و آذر در ایران باستان و فرهنگ ایرانی چیست؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 28, 1397 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

درود بر شما

آتش از دیرباز در میان ایرانیان دارای ارج و ارزش فراوانی بوده است ، شوند آن نیز پهرستوار آورده می شود :

1 - با پدید آمدن آتش در جهان باستان ، نوآوری شگفتی در زندگی مردمان پدید آمد و زندگی مردم با پیشرفت های بسیاری همراه شد . در گزارش های تاریخی ایرانی پدید امدن آتش بدست ایرانیان انجام گرفته است و این خود شوندی است برای ارزش آن نزد ایرانیان .

2 - آتش مایه ی روشنایی و گرماست بنابراین در زمان باستان و هنگامی که نه برقی بوده و نه ابزار گرمایشی ، آتش جایگاه بسیار ارزشمندی در این زمینه داشته است .

3 - آتش نماد دین زرتشتی است و زرتشتیان روشنایی آتش را نمادی از پیروزی روشنایی بر تاریکی می پندارند که نمادی از پیروزی اهورامرزدا بر اهریمن است هرچند باید این نکته را در نگر داشت که زرتشتیان آتش را خدای خود در شمار نمی آورده اند و آنرا نماد و قبله ی خود می پنداشته اند .

این بود چکیده ای از ارج و ارزش آتش در میان ایرانیان ، برای آگاهی بیشتر می توانید جستارهای زیر را بخوانید :

آتش در فرهنگ ایران

هوشنگ شاه و پیدایش آتش

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ 148 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 555 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 226 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...