زن و اژدها هر دو در خاک به را فردوسی سروده است ؟

+1 تراز
5,468 بازدید
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
درود

در سریال بانوی عمارت که از شبکه 3 پخش میشه از قول یک پیرمرد شعری به فردوسی نسبت داده شد که ممنون میشم بفرمایید درسته یا نه

زن و اژدها هر دو در خاک به

دلیل سرودن این بیت رو پیرمرد عصبانیت فردوسی از دست یک ضعیفه گفت .

سپاس

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده آذر 21, 1397 از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
درود بر شما

بیت " زن و اژدها هر دو در خاک به / چهان پاک از این هر دو ناپاک به" سروده ی فردوسی نیست و در نسخه های کهن شاهنامه بویژه 15 دستنویس باارزش و بنیادین کار استاد خالقی مطلق در ویرایش شاهنامه نیامده است .

این بیت از سوی افزاینده ای به یکی دو نسخه ی دستکاری شده و بی ارزش شاهنامه افزوده شده است . نسخه ای که این بیت را در خود دارد بیت هایی از سعدی و دیگر سرایندگان را نیز به نام فردوسی آورده است .

پیشنهاد می شود جستار زیر را بخوانید :

http://www.mehremihan.ir/shahnameh/101-researches/131
+1 تراز
پاسخ داده شده دی 4, 1397 از سوی behabadi
درود
بنده کل شاهنامه را نخوانده ام اما حکیم فردوسی را خوب می شناسم ولذا چنین بیتی قطعا از ایشان نیست

گفتمان های پیشنهادی

...