زن و اژدها هر دو در خاک به را فردوسی سروده است ؟

+1 تراز
6,448 بازدید
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
درود

در سریال بانوی عمارت که از شبکه 3 پخش میشه از قول یک پیرمرد شعری به فردوسی نسبت داده شد که ممنون میشم بفرمایید درسته یا نه

زن و اژدها هر دو در خاک به

دلیل سرودن این بیت رو پیرمرد عصبانیت فردوسی از دست یک ضعیفه گفت .

سپاس

3 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده آذر 21, 1397 از سوی فرزند ایران (2,067 تراز)
درود بر شما

بیت " زن و اژدها هر دو در خاک به / چهان پاک از این هر دو ناپاک به" سروده ی فردوسی نیست و در نسخه های کهن شاهنامه بویژه 15 دستنویس باارزش و بنیادین کار استاد خالقی مطلق در ویرایش شاهنامه نیامده است .

این بیت از سوی افزاینده ای به یکی دو نسخه ی دستکاری شده و بی ارزش شاهنامه افزوده شده است . نسخه ای که این بیت را در خود دارد بیت هایی از سعدی و دیگر سرایندگان را نیز به نام فردوسی آورده است .

پیشنهاد می شود جستار زیر را بخوانید :

http://www.mehremihan.ir/shahnameh/101-researches/131
+1 تراز
پاسخ داده شده دی 4, 1397 از سوی behabadi
درود
بنده کل شاهنامه را نخوانده ام اما حکیم فردوسی را خوب می شناسم ولذا چنین بیتی قطعا از ایشان نیست
0 تراز
پاسخ داده شده مهر 19, 1398 از سوی مرزبان (156 تراز)
باید سخنوری  و سخدانی را دانست و شیوه ان را اموخت  با دروغ و نیرنگ و  پوشیدن و پنهان کردن نمیتوان به راستی رسید   فردوسی بزرگ نمایشگر داستان  زندگی و تاریخ است چه بسا که مردمان از هم برنجند و همدیگر را دشنام گویند و چه بسا که دو برادر و پسر و مادر و همسری و همسری از هم بزنجند فردوسی  سخنور است و خشم و کین و نیکی و دشمنی و مهربانی همه را نشان میدهد  مگر نه اینکه فریدون از پسران خود رنجیده میگوید انوشه که گوهر بکردی پدید پس. اگر بگوید زن و اژدها هر دو در خاک به از زبان مردم داستان میگوید و اگر بگوید ز شیر شتر خوردن و سوسمار از زبان مردم داستان میگوید  نه میتوان ان را چون ابلهان از فردوسی ندانست و نه میتوان چومن کینه وزران ابله انرا چوبدستی کرد  سخنوری او را باید دید و خواند وافرین گفت و مهر ورزید باید از فردوسی اموخت که افراسیاب را میستاید و پدر ضحاک را میستاید  و چه بسا که میگوید از ساسانیان نیز بریان شدم  و چون ابلهان روزگار ما نیست

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...