برابرسازی واژگان بدست خود ایرانیان

0 تراز
86 بازدید
آغاز گفتمان آذر 7, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
گروهی از پژوهشگران برآنند که برابرسازی و واژه گزینی برای واژگان بیگانه باید از سوی نهادهایی مانند فرهنگستان و آموزش و پرورش و همچنین رسانه ها انجام پذیرد در حالی که بسیاری از واژگان بیگانه از سوی خود مردمان ایران بگونه ی خودکار برابرسازی می شوند و این کار در تاریخ ادب ایران زمین ریشه دارد و با پژوهش در داده های کهن آشکار می شود که گاهی یک واژه ی بیگانه از سوی خود مردمان کشور برابرسازی می شود و اگر برابر سازی نشود ریخت پارسی بخود می گیرد . چند نمونه از این دست واژگان که در سالهای گذشته از سوی خود ایرانیان برابر سازی شد در زیر آورده می شود . درست است که این برابرها از سوی فرهنگستان هم پسترها پیشنهاد شد اما واژگان پیشنهادی فرهنگستان با گذر زمان جا می افتد و نیاز دارد که در کتاب های درسی کودکان بکار رود و پس از چندین سال کم کم جا می افتد ، اما این برابرها که از سوی خود مردمان گزینش شد بسیار زود همه گیر شد .

موبایل = گوشی

اگر بیاد داشته باشید در سالهای نخستین آمدن گوشی های همراه به کشور ، از آنها با نام "موبایل" یاد می شد که نرم نرمک گوشی جای موبایل را گرفت . هر چند که در ریشه و معنی کمی دیگرگونی با هم دارند اما واژه ی "گوشی" دیگر جای موبایل را گرفته است .

اس ام اس = پیام

در آغاز بیشتر کسانی که با گوشی همراه خود پیام می دادند ، پیام دادن را مسیج دادن و اس ام اس دادن می گفتند که خوشبختانه امروزه بیشتر ایرانیان ، پیام و پیامک می گویند . پیامک از سوی رسانه هایی چون دورنما(تلویزیون) پیشنهاد شد اما همان پیام که گزینش خود ایرانیان است ، بیشتر کاربرد پیدا کرده است .

واژگان دیگری نیز هست که هر زمان بدان برخوردم و بیادم آمد بدین جستار خواهم افزود .

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده آذر 10, 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در آذر 10, 1397 از سوی ВОСПУҲР

نخست باید شیوه‌نامه و بنیادان (اصول) واژه‌سازی درست به مردم آموزانده شود. اگرنه بیشتر واژگان نو مانند «دسته گُلان» فرهنگستان خواهد بودن. به جز برخ-ی، بیشتر واژگان نوساخته مردم نادرست است. واژه ی «گوشی (آدوبنده(مربوط) به گوش نه چیز-ی یا ابزار-ی برای گوش)» گواش است هنگام-ی که میبایست «گوشه» یا چیز-ی مانند آن با پسوندان نامواژه‌ساز ساخته ‌میشد. واژگان-ی مانند خوارکی و انباری نیز نادرست اند چون پسوند -ی نامواژه‌ساز نیست.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 16, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 24, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 3 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
...