غوطه ور به پارسیک ؟

0 تراز
147 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 9, 1397 در زبان و گویش از سوی بی نام
غوطه ور به پارسیک چیست؟

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده شهریور 9, 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
ویراست در شهریور 9, 1397 از سوی ВОСПУҲР
غوته (quta) پارسیک است

پاغوش نیز برابر با غوته است
+1 تراز
پاسخ داده شده شهریور 22, 1397 از سوی بی نام
غوطه در نوشتار همان غوته پهلوی است که چون به زبان تازیان  برفت ، به گونه کنونی نوشته شد . برای آگاهی بیشتر ، کتاب واژه نامه فارسی به اوستا ، اثر زنده یاد  « دکتر بهرام فرهوشی » خوانده شود .

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 22 فروردین 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی علی خیرآبادی
...