واژه ی بیگانه ی "سِِری serie " را بکار نبریم

+1 تراز
96 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 16, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)

واژه ی "سِری" که چندسالی است بر سر زبان برخی از پارسی گویان روان شده است یک واژه ی فرانسوی و برابر با رشته و دسته در زبان پارسی بکار می رود که با نگاهی به ریشه ی واژه و کاربرد آن در زبان فرانسوی روشن می شود که بکارگرفتن این واژه در زبان پارسی نابجا و نادرست است چرا که هم واژه ای بیگانه است و هم بکاربردن آن بایسته (لازم) نیست و تنها گفتارها را درازتر و زشت تر می کند.

به نمونه های زیر بنگرید :

یک سری آدم گرد آمده اند و شام می خورند.

آدم هایی گرد آمده اند و شام می خورند.

یک سری از واژگان بیگانه اند .

شماری از واژگان بیگانه اند .

این واژه گاهی بگونه ای بسیار ناشایست به جای "بار" (دفعه) هم بکار گرفته می شود :

من یک سری رفته بودم برای بازدید ...

من یک بار رفته بودم برای بازدید ...

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده امرداد 31, 1396 از سوی ورجاوند (739 تراز)
"باری من برای بازبینش/بازدیدن رفته بودم"
من این سهان را بیشتر می‌پسندم.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
...