فرهنگ فارسی به پهلوی دکتر بهرام فره‌وشی چقدر معتبر است؟

0 تراز
62 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 28, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
می خواستم بدانم از نظر پهلوی دانان برابرنهاده های این واژه نامه چقدر دقیق است؟

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 28, 1396 از سوی فرزند ایران (2,054 تراز)

درود بر شما

این واژه نامه دارای ارج و ارزش بسیاری است و بیشتر کسانی که روی زبان پهلوی کار کرده اند و می کنند ، در کار خود از این واژه نامه بهره می گیرند و استاد فریدون جنیدی نیز که برترین خودآموز زبان پهلوی را نگاشته است خود را وامدار واژه نامه ی استاد فره وشی دانسته است .

نکته ی دیگر آنکه هر چه زمان پیش می رود و دانش فرزندان ایران بیشتر می شود ، نگرش و بررسی داده های زبان های باستانی ژرف تر و باریک بینانه تر انجام می پذیرد . به هر روی این واژه نامه یک واژه نامه ی مادر و ارزشمند بشمار می رود اما در کار پژوهش هیچگاه نمی توان به یک نوشتار و یک کتاب و یک نسخه بسنده کرد و باید نسخه ها و داده های نوشتاری گوناگون را یک به یک بررسی کرد و با هم سنجید تا بتوان به برآیند بهتری دست یافت .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 2, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
+3 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
...