سپنته آرمتی در پهلوی خرد کامل است یا خرد وکامل؟

+1 تراز
93 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 2, 1396 در زبان و گویش از سوی امید
سلام.سپنته آرمتی در پهلوی خرد کامل است یا خرد وکامل؟

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1396 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

درود بر شما

سپنته آرمیتی از دو بخش "سپنته" + "آرمئیتی" ساخته شده است که سپنته به معنی "گرامی" (مقدس) است و آرمیتی یا آرمیتا نیز به معنی "فروتن" .

روی هم رفته معنی آن : "گرامیِ فروتن" است . "سپندارمذ " دیگرگون شده و کوتاه شده ی "سپنته آرمئیتی" است .

امروزه از بخش نخست "سپنته آرمئیتی " یعنی سپند یا اسفند برای نامگذاری پسران بهره می برند و بخش دویم آن "آرمئیتی" را بگونه ی آرمیتا برای نامگذاری دختران بکار می گیرند .

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 14, 1396 از سوی ورجاوند (739 تراز)
خرد سپند (مقدس)
خردی که راه درست را برمی گزیند.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 366 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...