گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

خودم کردم که لعنت بر خودم باد

آنچه بر سرم رفت از نابخردی خودم بود

دیدگاه کاربران
پیشنهاد ویژه


Your SEO optimized title