میهن نما
میهن نما
گفتاورد

روانشاد باستانی پاریزی

یکی از عواملی که موجب ریشه دار شدن نفوذ فردوسی در فرهنگ ایرانی شده است ، هزار ریشه بودن فردوسی در شئون فرهنگی است . هنوز بهترین تصویرها و مینیاتورهای ما آنهایی است که از مجالس شاهنامه پرداخته شده ، بزرگترین خطاطان ما شیواترین خط خود را در خدمت شاهنامه بکار برده اند . با شکوه ترین مجسمه ها از قهرمانان شاهنامه ساخته شده ، سالهاست که دلپذیرترین نمایشنامه ها را از داستان های شاهنامه استخراج کرده اند .

روانشاد باستانی پاریزی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

اصطلاحِ مردمِ اوستایی در این گزارش از سویی بر قبیله ی خودِ زردشت به همراه قبیله ی کی ویشتاسب (پشتیبانِ زردشت) اطلاق میشود و از سوی دیگر بر مردمانِ باشنده در ایرانِ خاوری که اگرچه گویشِ "اوستایی" نداشتند اما "اوستایی" بودند بدین معنا که در انتقال و تا اندازهای در سرایشِ این متونِ مقدس انباز بودند. برپایه ی شواهدِ زبانشناسی متنهای پسینتر از این مجموعه، شاید در دوره ی پادشاهیِ هخامنشی به سنتِ انتقالِ شفاهی سپرده شدند، ازاین رو این متنها از فرازِ یک دوره ی نسبتا بلند، شرایطِ اجتماعی را گاه با درهم آمیختگیِ دوره های گوناگون بازتاب میدهند. تنها گاهانِ زردشت که از زمانِ سرایشاش درست به یاد سپرده شده بود، شواهدی برای یک دوره و جایِ مشخص به دست میدهد، اما چون این متن تنها بخشِ کوچکی از مجموعه متون را دربر میگیرد معمولا در سایه ی داده- های با فراوانیِ بیشترِ اوستای نو تفسیر میگردد.


این پژوهش را با ساختار PDF :

بن مایه : دانشنامه ی ایرانیکا

نویسنده : مری بویس

برگرداننده : علیرضا طبرستانی

  • بازدید: 148
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست کیش و دین مردم اوستایی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

هر گلي زدي به سر خودت زدي

هر کاری کنی برای خودت کردی و سود و زیانش با خودت است

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title