میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد / بیگمان عیب تو نزد دگران خواهد برد

سعدی شیرازی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

زبانم مو درآورد

از بس گفتم خسته شدم.

 

در دروازه را می توان بست ، دهان مردم را نمی توان بست

دهان بدگویان و چو اندازان همیشه باز است و نباید نگران آن بود

 

درِ خانه ات را ببند،همسایه ات را دزد نکن

از مالت خوب نگهداری کن تا گمان دزدی به کسی نبری

 

خروس بی محل بودن

به کسی گفته می شود که گفتار و کردارش نابجا باشد

 

حرف مرد یکی است

مرد نباید از سخن خود برگردد

 

تعارف اومد نیومد دارد

تعارف بیش از اندازه و ظاهری دردسر ساز است و چه بسا آدمی را به کاری که دوست ندارد ، وا می دارد.

 

دست بالای دست بسیار است

بر زیردستان ، ستم روا نیست . قدرتمند تر از شما هم هست

 

دود از سر بلند شدن

شگفت زده شدن

 
برگ نخست داستانزد


Your SEO optimized title