میهن نما
میهن نما
گفتاورد

علی اکبر ولایتی

آنچه در نقوش برجسته ی تخت جمشید دیده‌ می‌شود، همه نشانه ی پاکی و بزرگی است و بر عکس مکاتب غربی مانند یونان و روم و یا مصر، زنان عریان و یا بداخلاقی و یا نقوش بردگی و بندگی در آنها دیده نمی‌شود

علی اکبر ولایتی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد

با خواست خدا رویدادهای ناگوار هم می تواند به خوشی بینجامد

 

دوصد گفته چون نیم کردار نیست

با کار و کوشش کارها به انجام می رسد نه با گفتار و سخنوری

 

شترسواری دولا دولا نمی شود

کارهای بزرگ را نهانی نمی توان بدرستی انجام داد

 

سرنا را از سر گشادش می زند

کار را نادرست و وارونه انجام می دهد

 

شاخ به شاخ کسی گذاشتن

با دیگری درآویختن و جنگیدن

 

زیر کاسه ، نیم کاسه ای است

فریب و نیرنگی پنهان در کار است

 

سر و ته یک کرباس اند

همگی مانند هم اند

 

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

کار از کار گذشت

 
برگ نخست داستانزد


Your SEO optimized title