میهن نما
میهن نما
گفتاورد

مانوئل بربریان

جایگاه گذشته ی ایرانیان در دانش و فرهنگ ، نزد بیگانگان و نیز شوربختانه نزد ما ایرانیان شناخته شده نیست . خویشکاری ما ایرانیان ، شناخت کوششهای نیاکان خود و نشان دادن سهم این کوشش های ایرانی در شکوفایی تاریخ دانش و فرهنگ و تمدن کنونی جهانی است .

مانوئل بربریان ، پدر زمین ساخت ایران

کاربردی
پیشنهاد ویژه

دولتشاه سمرقندی (۸۴۲-۹۰۰ ه‌.ق) تذکره‌نویس و شاعر قرن نهم هجری است.دولتشاه سمرقندی، فرزند علاءالدوله بختی شاه غازی اسفراینی، تذکره‌نویس و شاعر، متخلص به علایی، از نجیب‌زادگان خراسان و از ملازمان امیر علیشیر نوایی و سلطان حسین بایقرا بود. وی مردی خوش‌طبع و درویش‌صفت بود. دولتشاه کتاب تذکرةالشعرای خود را در شرح حال شعرا از آغاز شعر فارسی تا روزگار مؤلف به نام سلطان حسین‌میرزا بایقرا تألیف کرد. این کتاب هرچند شهرت بسیار دارد اما در بارهٔ شعرایی که پیش از زمان او می‌زیستند، مطالب آن اغلب اعتبار ندارد.

دولتشاه بخشی از عمر خود را در تنگ دستی و وامداری سپری نمود تاریخ تولد او به درستی روشن نیست اما چون تاریخ به پایان آمدن کتاب به اذعان نویسنده 892 قمری بوده همچنین به صراحت تدوین ، این اثر را در پنجاه سالگی آغاز کرده است ولادت وی را می توان حدود 842 قمری دانست.

بنا بر آنچه خود در تذکره اش بیان می دارد، ابتدای حال چون پدر خود با دربار تیموریان ارتباط داشته به صورتی که در جنگ ملازم رکاب امیر حسین جلایر بود.در خاتمه تذکره نیز به مقامات امیر مذکور پرداخته است. اما پس از تامل و تفکر و سپری نمودن پنجاه سال از عمر به کناره گیری از درگاه شاهان مصمم شد و با خود اندیشه کرد که دچار بطالت و ملالت شده و سرانجام کتاب تذکره الشعرا را به رشته تحریر در آورد تا کاری انجام داده باشد و بعد از وی نشانی از او باقی ماند.

تذکره الشعرای دولتشاه به رغم تصور مولف آن نخستین تذکره در زبان فارسی نیست اما به یک لحاظ می توان آن را در نوع خود سر آغاز و راه گشا دانست. در این کتاب است که نخستین بار مسائل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی زمان شاعران مورد عنایت قرار گرفت و به عنوان پدیده ای اثر گذار در سرگذشت و شعر شاعران مطرح شد .اگرچه مطالب مشترک در تذکره ها اغلب شبیه یکدیگر است اما به طور یقین این اثر از حیث توجه به جنبه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی زمان شاعران یاد شده پیشگام است و در تذکره نویسی های پس از او دنباله رو دولتشاه هستند.

  • بازدید: 1022
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست سرایندگان دولتشاه سمرقندی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

هر گلي زدي به سر خودت زدي

هر کاری کنی برای خودت کردی و سود و زیانش با خودت است

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title