میهن نما
میهن نما
گفتاورد

کاشفی سبزواری

اگر پرسند که چهار ادب کدام است؟ بگوي اول به دو زانو نشستن هم پير را و هم جماعت را. دويم سخن بسيار ناگفتن. سيّم بسيار در خود نگه ناکردن. چهارم آب دهن نا انداختن.

روانشاد حسین واعظ کاشفی سبزواری

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دولتشاه سمرقندی 838
2 ابن یمین 1057
3 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 1280
4 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1337
5 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1462
6 مسعود سعد سلمان 1437
7 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1915
8 منوچهری دامغانی 1449
9 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 1462
10 ادیب برومند 1553
11 اکبر اکسیر 1933
12 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1440
13 معینی کرمانشاهی 2172
14 عبید زاکانی 1752
15 نظامی گنجوی 2116
16 رهی معیری 1918
17 عرفی شیرازی 1752
18 اهلی شیرازی 1700
19 بیدل شیرازی 1695
20 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 2010
21 فخرالدین اسعد گرگانی 1858
22 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1791
23 ادیب الممالک 1580
24 منوچهر آتشی 1727
25 حمید مصدق 1781
26 علی معلم دامغانی 1468
27 عماد خراسانی 2380
28 مهرداد اوستا 2262
29 یحیی آرین پور 2667
30 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1656
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 پسین > پایان >>
برگه 1 از 3
برگ نخست سرایندگان
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

مُشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید

برای شناخت هر کس یا هر چیز بهتر است به خودش بنگریم تا گفته های دیگران

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title