میهن نما
میهن نما
گفتاورد

امیر صادقی

شاهنامه از آن روی مهم است که ایران مهم است که بشر مهم است.

استاد امیر صادقی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دولتشاه سمرقندی 978
2 ابن یمین 1097
3 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 1308
4 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1357
5 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1491
6 مسعود سعد سلمان 1464
7 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 1955
8 منوچهری دامغانی 1476
9 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 1504
10 ادیب برومند 1580
11 اکبر اکسیر 1977
12 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1476
13 معینی کرمانشاهی 2191
14 عبید زاکانی 1780
15 نظامی گنجوی 2158
16 رهی معیری 1944
17 عرفی شیرازی 1789
18 اهلی شیرازی 1791
19 بیدل شیرازی 1725
20 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 2061
21 فخرالدین اسعد گرگانی 1911
22 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1847
23 ادیب الممالک 1596
24 منوچهر آتشی 1753
25 حمید مصدق 1799
26 علی معلم دامغانی 1497
27 عماد خراسانی 2421
28 مهرداد اوستا 2300
29 یحیی آرین پور 2706
30 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1724
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 پسین > پایان >>
برگه 1 از 3
برگ نخست سرایندگان


Your SEO optimized title