میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اسماعیل آذر

زمانی که از ایران خارج می‌شوم بعد از چند روز بغض گلویم را می‌فشارد. با این که شرایط تحصیل و تدریس در چندین دانشگاه با امتیازات خوب دنیا برایم مهیا شد ولی تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم بیش از حداکثر 30 روز ایران را ترک کنم.

اسماعیل آذر

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

سراینده ها و شاعران نامدار ایران زمین

آشنایی با سرایندگان (شاعران) نامدار ایران زمین

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دولتشاه سمرقندی 1100
2 ابن یمین 1146
3 ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی 1372
4 شیخ ابوسعید ابوالخیر 1391
5 اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری 1538
6 مسعود سعد سلمان 1496
7 افضل­ الدین بدیل خاقانی شروانی 2015
8 منوچهری دامغانی 1526
9 كمال‌ الدين‌ وحشی بافقي‌ 1566
10 ادیب برومند 1621
11 اکبر اکسیر 2038
12 ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمي 1511
13 معینی کرمانشاهی 2224
14 عبید زاکانی 1813
15 نظامی گنجوی 2225
16 رهی معیری 1976
17 عرفی شیرازی 1829
18 اهلی شیرازی 1883
19 بیدل شیرازی 1765
20 میرزا حبیب شیرازی متخلص به قاآنی 2157
21 فخرالدین اسعد گرگانی 1989
22 ابوالحسن شهید بن حسین بلخی 1934
23 ادیب الممالک 1621
24 منوچهر آتشی 1790
25 حمید مصدق 1830
26 علی معلم دامغانی 1521
27 عماد خراسانی 2483
28 مهرداد اوستا 2369
29 یحیی آرین پور 2772
30 امام‌الشعرا حکیم‌ قطران‌ 1765
31 شیخ‌ الشیوخ‌ مولانا همام‌ تبریزی 1616
32 شیخ محمود شبستری 1869
33 نورالدین عبدالرحمن جامی 1915
34 محمد فرخی یزدی 1969
35 شمس کسمایی 2006
36 سید کریم امیری فیروزکوهی 2124
37 مولانا لطف الله نیشابوری 1663
38 ابوالقاسم الهامی (لاهوتی) 1547
39 بابا طاهر 1907
40 خواجوی کرمانی 1713
41 ملک الشعرا بهار 2183
42 فروغ فرخزاد 1792
43 فریدون مشیری 1563
44 ایرج میرزا 1938
45 عنصری بلخی 2021
46 سنایی 1927
47 عطار نیشابوری 1997
48 دقیقی 1765
49 مهدی اخوان ثالث 1826
50 صائب تبریزی 2726
51 پروین اعتصامی 2168
52 سهراب سپهری 1928
53 نیما یوشیج 2130
54 ناصر خسرو 1959
55 رودکی 2031
56 مولانا 1947
57 سعدی 2204
58 شهریار 2094
59 حافظ شیرازی 2236
60 هما ارژنگی 2916
61 توران شهریاری 2428
62 ابوالقاسم فردوسی 2218
 
برگ نخست سرایندگان
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

با یک گل بهار نمی شود

از یک مورد نتیجه کلی نمی شود گرفت

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title