میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ابوسعید ابوالخیر

افسوس که ما عاقبت اندیش نه‌ایم
داریم لباس فقر و درویش نه‌ایم
این کبر و منی جمله از آنست که ما
قانع به نصیب و قسمت خویش نه‌ایم

ابوسعید ابوالخیر

کاربردی
تبلیغات
شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات
میانگین امتیار کاربران: / 59
بسیار بدبسیار خوب 

کورش در طول زندگی خود فقط یک زن اختیار کرد و او کاساندان نام داشت دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی . کاساندان قبل از کورش درگذشت و بعد از - او کورش در اندوهی فراوان ماند و برای همیشه و به احترام همسرش تنهایی را برگزید ( به نقل از هرودوت تاریخ نویس یونانی  )  . در زمان کورش خشکیهای شناخته شده روی زمین 50 میلیون کیلومتر مربع بوده است .

از 148.822 میلیون کیلیومتر مربع کنونی . که از این 50 میلیون کیلومتر مربع تنها 11 میلیون آن جهان متمدن بوده است و بقیه آن وجود مادی نداشته است که کورش شاهنشاه بزرگ ایران زمین موفق شده بوده از این 11 میلیون کیلیومتر مربع جهان متمدن آن زمان 8 میلیون کیلیومتر مربع را از آن ایران کند و خود پادشاهی شود که بر 8 میلیون کیلیومتر مربع حکمرانی میکرد . او پس از 28 سال سلطنت پر افتخار در راه سر افرازی وطتش ایران زمین کشته شد  .
معتبرترین سند در باره مرگ کورش هرودوت است که تاریخ تمدن ویل دورانت نیز از آن اقتباس کرده است . طبق گفته های هرودوت :  کوروش در اواخر عمر براي آرام کردن نواحي شرقي کشور که در جريان فتوحاتي که او در مغرب زمين داشت ناآرام شده بودند و هدف تهاجم همسايگان شرقي قرار گرفته بودند به آن مناطق رفته است و شش سال در شرق جنگيده است. بسياري از مورخين ، علت مرگ کوروش را کشته شدنش در جنگي که با قبيله  ماساژتها ( يا به قولی سکاها ) کرده است دانسته اند. ابراهيم باستاني پاريزي در مقدمه اي که بر ترجمه ي کتاب « ذوالقرنين يا کوروش کبير » نوشته است ، آنچه بر پيکر کوروش پس از مرگ مي گذرد را اينچنين شرح مي دهد  :
سرنوشت جسد کوروش در سرزمين سكاها خود بحثي ديگر دارد. بر اثر حمله ي كمبوجيه به مصر و قتل او در راه مصر ، اوضاع پايتخت پريشان شد تا داريوش روي كار آمد و با شورش هاي داخلي جنگيد و همه ي شهرهاي مهم يعني بابل و همدان و پارس و ولايات شمالي و غربي و مصر را آرام كرد. روايتي بس موثر هست كه پس از بيست سال كه از مرگ کوروش مي گذشت به فرمان داريوش ، جنازه ي کوروش را بدينگونه به پارس نقل كردند.
خاکسپاری کورش بزرگ :
شش ساعت قبل از ورود جنازه به شهر پرسپوليس ( تخت جمشيد ) ، داريوش با درباريان تا بيرون شهر به استقبال جنازه رفتند و جنازه را آوردند. نوزاندگان در پيشاپيش مشايعين جنازه ، آهنگهاي غم انگيزي مي نواختند ، پشت سر آنان پيلان و شتران سپاه و سپس سه هزارتن از سربازان بدون سلاح راه مي پيمودند ، در اين جمع سرداران پيري كه در جنگهاي کوروش شركت داشته بودند نيز حركت مي كردند. پشت سر آنان گردونه ي باشكوه سلطنتي کوروش كه داراي چهار مال بند بود و هشت اسب سپيد با دهانه يراق طلا بدان بسته بودند پيش مي آمدند. جسد بر روي اين ردونه قرار داشت. محافظان جسد و قراولان خاصه بر گرد جنازه حركت مي كردند. سرودهاي خاص خورشيد و بهرام مي خواندند و هر چند قدم يك بار مي ايستادند و بخور مي سوزاندند. تابوت طلائي در وسط گردونه قرار داشت. تاج شاهنشاهي بر روي تابوت مي درخشيد ، خروسي بر بالاي گردونه پر و بال زنان قرار داده شده بود – اين علامت مخصوص و شعار نيروهاي جنگي کوروش بوده است. پس از آن سپهسالار بر گردونه جنگي ( رتهه ) سوار بود و درفش خاص کوروش را در دست داشت. بعد از آن اشيا و اثاثيه ي زرين و نفايس و ذخايري كه مخصوص کوروش بود – يك تاك از زر و مقداري ظروف و جامه هاي زرين – حركت مي دادند
همين كه نزديك شهر رسيدند داريوش ايستاد و مشايعين را امر به توقف داد و خود با چهره اي اندوهناك ،‌ آرام بر فراز گردونه رفت و بر تابوت بوسه زد ؛ همه ي حاضران خاموش بودند و نفس ها حبس گرديده بود. به فرمان داريوش دروازه هاي قصر شاهي ( تخت جمشيد ) را گشودند و جنازه را به قصر خاص بردند. تا سه شبانه روز مردم با احترام از برابر پيكر کوروش مي گذشتند و تاجهاي گل نثار مي كردند و موبدان سرودهاي مذهبي مي خواندند.
روز سوم كه اشعه ي زرين آفتاب بر برج و باروهاي كاخ باعظمت هخامنشي تابيد ، با همان تشريفات جنازه را به طرف پاسارگاد – شهري كه مورد علاقه ي خاص کوروش بود - حركت دادند. بسياري از مردم دهات و قبايل پارسي براي شركت در اين مراسم سوگواري بر سر راهها آمده بودند و گل و عود نثار مي كردند.
در كنار رودخانه ي کوروش ( كر) مرغزاري مصفا و خرم بود. در ميان شاخه هاي درختان سبز و خرم آن بناي چهار گوشي ساخته بودند كه ديوارهاي آن از سنگ بود.
هنگامي كه پيكر کوروش به خاك مي سپردند ، پيران سالخورده و جوانان دلير ، يكصدا به عزاي سردار خود پرداختند. در دخمه مسدود شد ، ولي هنوز چشمها بدان دوخته بود و كسي از فرط اندوه به خود نمي آمد كه از آن جا ديده بردوزد. به اصرار داريوش ، مشايعين پس از اجراي مراسم مذهبي همگي بازگشتند و تنها چند موبد براي اجراي مراسم مذهبي باقي ماندند.


بزرگان درباره کورش چه گفتند :

کورش در تورات :
خداوند درباره کورش می گوید که او شبان من است و هر چه او کند آن است که من خواسته ام . منم ( خداوند ) که او ( کورش ) را از جانب مشرق بر انگیختم تا عدالت را روی زمین برقرار کند . من امتها را تسلیم وی میکنم و او را بر پادشاهان سروری میبخشم و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی و مانند کاهی که پراکنده شود به کمال او تسلیم می کنم . من کورش را به عدالت بر انگیختم و تمامی راهها را در پیش رویش استوار خواهم ساخت . منم که شاهین خود را ( کورش ) را از جانب مشرق فرا خواندم و دوران عدالت را نزدیک آوردم . خداوند کورش را برگزید و فرماندار جهانش کرده است . بازوی او را بر کلدانیها فرو خواهد آورد و راه او را همجه هموار خواهد ساخت . در سال اول سلطنت کورش پادشاه پارس کلام خدا کامل شد . خداوند روح کورش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی سرزمینها خود فرمانی صادر کند که ( یهوه ) خدای آسمانها تمام ممالک زمین را بر من داده است و امر داده است خانه برای او در اورشلیم بنا کنم .
گیریشمن :
باستان شناس فرانسوی میگوید کمتر پادشاهی است که پس از خود چنین نام نیکی باقی گذاشته باشد . کورش سرداری بزرگ و نیکوخواه بود . او آنقدر خردمند بود که هر زمانی کشور تازه ای را تسخیر می کرد به آنها آزادی مذهب میداد و فرمانروای جدید را از بین بومیان آن سرزیمن انتخاب مینمود . او شهر ها را ویران نمی نمود و قتل عام و کشتار نمی کرد . ایرانیان کورش را پدر و یونانیان که سرزمینشان بوسیله کورش تسخیر شده بود وی را سرور و قانونگذار می نامیدند و یهودیان او را مسیح خداوند می خوانند .
کنت دوگوبینو سفیر اسبق فرانسه در تهران :
تا کنون هیچ انسانی موفق نشده است اثری را که کورش در تاریخ جهان باقی گذاشت - در افکار میلیونها مردم جهان بوجود آورد . من اذعان میدارم که اسکندر و سزار و کورش که سه مرد اول جهان شده اند کورش در صدر انها قرار دارد . و تا کنون کسی در جهان بوجود نیامده است که بتواند با او برابری کند و او همانطور که در کتابهای ما آمده است مسیح خداوند است .
افلاطون :
کورش سرداری بزرگ بود . در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر فرمانروایی می نمودند . بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند آزادی می بخشید و همه او را ستایش مینمودند .  سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میکردند .
ویل دورانت :
تاریخ نویس نامدار آمریکایی . کورش از افرادی بوده که برای فرمانروایی آفریده شده بود . به گفته امرسون همه از وجود او شاد بودند . روش او در کشور گشایی حیرت انگیز بود . او با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری برخورد می نمود . بهمین دلیل یونانیان درباره او داستهای بیشماری نوشته اند و او را بزرگترین جهان قهرمان پیش از اسکندر مینامند . او کرزوس را پس از شکست از سوختن در میان هیزمهای آتش نجات داد و بزرگش داشت و او را مشاور خود ساخت و یهودیان در بند را آزاد نمود .

آرامگاه کورش بزرگ

آرامگاه جاودانه کورش بزرگ

  • بازدید: 19800
 

دیدگاه ها 

 
+11 #1 سوشیانت 19 فروردین 1390 ساعت 12:37
مرسی از وبسایت خوبتون ارزوی موفقیت درتمام لحظات زندگی
اری چه زیباست نام کوروش ودرودبرکسانی که نامش رازنده نگه میدارند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-10 #2 ققنوس 05 آذر 1390 ساعت 21:01
كاش پييكر اين مرد بزرگ هنوز هم د ارامگاه ابديش ارميده بود،اون طور كه من شنيدم غارتگران به هواي ربودن اشيائ گرانبها پيكر اين مرد بزرگ رو هم نابود كردن.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #3 حمزه 09 خرداد 1391 ساعت 09:21
هیچ کلمه در وصف کوروش بزرگ را نتوانم گفت ، فقط این را توانم گفت که : بزرگ ..
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #4 faramarz 08 امرداد 1391 ساعت 21:46
واقعاً از اطلاعات رسانی خوبتون ممنون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+8 #5 مهدی مدهنی 09 آبان 1391 ساعت 13:17
درود بر شما که نام این بزرگ مرد تاریخ رو زنده نگه داشتین
اما در مورد مرگ کورش بزرگ باید بگم که در هیچ جنگی کشته نشده این فقط خیالات تاریخ نویسان یونان بوده درسته کورش را قانون گذار میدونن اما دل خوشی از این ابر مرد ندارن به همین خاطر میخواستن کورش را هوس باز جلوه بدن آخه کسی که لشگرهای بزگ دنیارو توی اون زمان شکست داده چطور با یه قوم کوچک شکست میخوره و دستگیر میشه با عقل جرو در نمیاد.....کورش بزرگ در اواخر عمرش جنگ رو به فرماندهانش میسپاره وخودشو بازنشسته میکنه و در میان باغهای تخت جمشید وصیتهای فراوانی به بازماندگانش در مورد ممالک تصرف شده میکنه و برخورد با مردم سرزمینش میکنه وتسلیم اهورامزدا میشه
روحش شاد و یادش همیشه در دلها :sad: :sad: :sad:
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #6 علی 24 آبان 1392 ساعت 22:42
کوروش بزرگ به مرگ طبیعی و در پارسه از دنیا رفته و در پاسارگاد به خاک سپرده شده و این نقل قولها که در جنگ کشته شده از نظر مورخین اشتباه هستش
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #7 دختر هخامنش 12 خرداد 1393 ساعت 12:25
گفتاورد ققنوس:
كاش پييكر اين مرد بزرگ هنوز هم د ارامگاه ابديش ارميده بود،اون طور كه من شنيدم غارتگران به هواي ربودن اشيائ گرانبها پيكر اين مرد بزرگ رو هم نابود كردن.

پیکر کوروش را نابود نکرده اند اگر به وصیتش عمل کرده باشند باید جزیی از خاک ایران باشد اما در غیر اینصورت به خاطر نوع خاص آرامگه وی پیکره باید در زیر آرامگه اصلی باشد که هنوز دستی بران نرزسیده است با منبع
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #8 مریم 10 شهریور 1393 ساعت 11:19
در هر زمان و هر دوره مردمان جهان را ابرمردی چون کوروش کبیر نیاز است . پادشاهی بزرگ و ستودنی چون پادشاه ایران زمین کوروش کبیر فخر آدمیان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #9 شیرین 06 آبان 1393 ساعت 16:53
افسوس که هیچ چیزی در مورد کوروش بزرگ نمی دونیم حتی ایشان یک خیابان هم به نامشون نیست چه برسه به تندیس و چه و... افسوس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+5 #10 آریا 29 دی 1393 ساعت 14:27
خدایا...کی میاد اونروزی که نام پدر ایران(کوروش) در سرزمینش زنده شود؟! نامت پرشکوه باد کوروش
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #11 مهران 28 بهمن 1393 ساعت 14:11
درود بر دوستاران کورش شاه
سپاس فراوان برای متن زیبایتان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #12 عشق کوروش 12 فروردین 1394 ساعت 11:01
کاش منبع متن رو هم می نوشتید
بازم ممنون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #13 مهرداد 15 اردیبهشت 1394 ساعت 11:41
این نوشته ها درباره مرگ کوروش بزرگ اشتباه و دوروغ است چون که هرودت در میان تاریخ نویسان هم دوره یونانی خودش به هیچ عنوان نوشته هاش قابل استناد نبود و نوشته های اون رو به دور از واقعیت می دونستن و فقط میگفتم انشای خوبی داشته دوم هم اینکه یونانی ها با ایران دشمنی داشتن چون همیشه با ایرانی ها درگیر جنگ بودن دل خوشی از ایران نداشتن برای خراب کردن و کوچک کردن شخصیت بزرگ کوروش بزرگ این ها رو نوشتن نختین منابع در مورد تاریخ هحامنشیان همگی یونانی هست.پس تو خوندن این کتابها باید جانب احتیاط رو رعایت کرد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-1 #14 مهدی سلجوقی 19 خرداد 1394 ساعت 23:37
مهدی سلجوقی/واقعا نمیدونم چطوری کوروش شاهشاهان رو توصیف کنم فقط افسوس میخورم چرا روز تولد کوروش شاه جهان در ایران جشن بزرگ وباشکوهی که در شهن وشخصیت این بزرگ مرد تاریخ بشریت هست را برگزار نمیکنن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+9 #15 ایلقار آذراوغلو 17 تیر 1394 ساعت 15:24
ﭼﻨﺪ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﻮﺭﻭﺵ


ﭼﺮﺍ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻦ؟
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ
ﭼﺮﺍ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ؟؟؟
ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﺑﺴﺎﺯﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺪﻥ؟؟؟
-1 ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭﺯ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻦ
-2 ﺯﺭﺗﺸﺘﯿﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺸﺎﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ
ﺍﺳﺖ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪﺍﺷﺪﻩ؟
-3 ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ
ﺍﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ " ﻣﺮﺩﻭﮎ" ﺑﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺑﻞ
ﺭﻭ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ
ﮐﺮﺩﻩ ؟
5 - ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ
ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻌﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ
ﻧﺒﺮﺩﻥ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ؟!
ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﺘﺮ ﺍﺯ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﻭﺑﻌﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ
ﺩﻭﻧﺴﺘﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﻪ ﮐﺴﯿﻪ؟ ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ!
ﺝ ‏) ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺑﺰﺭﮒ ﻭﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﺮﺍ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ
ﺑﺰﺭﮒ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ؟
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﺍﺳﻢ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮﺭﺵ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ
ﻧﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﺍﻧﺸﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﻮﻥ ﺑﮕﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ؟
-6 ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﺰﺍﯾﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ، ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺧﺎﻭﺭ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﻡ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣﺪﻋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺯﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ
ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺟﺰ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻮﻥ
ﺣﺘﯽ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ،ﺳﺘﻮﻧﯽ،ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ
ﻣﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺭﻭﺷﻪ
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼﺵ ﺑﺰﺭﮒ
ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺗﺶ
ﻧﺒﺎﺷﻪ؟
-7 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺒﻌﺸﻮﻥ ﺗﺎﺭیخ ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ ﻭ
ﻧﻘﻞ ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ‏(ﻉ‏) ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﮐﺸﻒ ﻭ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ
همه ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ!!!
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﻬﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺷﻒ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﺸﻪ ؟؟
ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ !!!!
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯼ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻗﺒﻠﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻥ؟؟؟
ﺳﻮﺍﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ، ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻪ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺟﻮ ﻣﯿﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﺩ
ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻥ 15 ﮐﯿﻠﻮ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﻧﯿﻢ
ﮐﯿﻠﻮ ..
ﻟﻮﺣﻪﻫﺎﯼ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﯾﮏ
ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﯾﮏ ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ۱۰
ﮐﯿﻠﻮ ﺟﻮ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ
ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﯾﮏ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺭﻧﺞ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﻭ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﻭﻥ
ﺑﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﺵ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﯿﺪﺍﺩﻩ ﺗﺎ
ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻭ ﺳﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ؟؟؟؟
ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮔﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ
ﺯﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻼﺕ ﺭﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻭ ﮐﺪﻭﻡ ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟
ﭼﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﯿﺸﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺗﻮ
ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ؟؟؟
ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻦ منبع ﭘﺎﺭﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺮﯼ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﻢ ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻦ
ﻣﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻩ!
اصلا چرا هروقت اسمی از کوروش برده میشه پشت سرش اونو دقیقا در مقابل اسلام قرار میدن؟!!!
اینهمه مطلبی که در مورد کوروش ساخته میشه؛ به نظر میرسه که در ابتدا میخواد یک شخص ایرانی رو از هویت و گذشته خودش آگاه کنه ولی در اصل یه جوری طراحی میشه که ابتدا رگ غیرت ایرانی رو به جوش بیاره و بعد بدون اینکه هیچ ربطی به اعتقاد یک مسلمون داشته باشه میاد اونا رو در مقابل هم قرار میده؛
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #16 مهدی زیدآبادی نژاد - گروه نویسندگان مهرمیهن 18 تیر 1394 ساعت 11:22
گفتاورد ایلقار آذراوغلو:
ﭼﻨﺪ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﻮﺭﻭﺵ


ﭼﺮﺍ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻦ؟
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ
ﭼﺮﺍ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ؟؟؟
ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﺑﺴﺎﺯﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺪﻥ؟؟؟
-1 ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭﺯ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻦ
-2 ﺯﺭﺗﺸﺘﯿﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺸﺎﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ
ﺍﺳﺖ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪﺍﺷﺪﻩ؟
-3 ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ
ﺍﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ " ﻣﺮﺩﻭﮎ" ﺑﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺑﻞ
ﺭﻭ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ
ﮐﺮﺩﻩ ؟
5 - ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ
ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻌﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ
ﻧﺒﺮﺩﻥ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ؟!
ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﺘﺮ ﺍﺯ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﻭﺑﻌﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ
ﺩﻭﻧﺴﺘﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﻪ ﮐﺴﯿﻪ؟ ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ!
ﺝ ‏) ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺑﺰﺭﮒ ﻭﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﺮﺍ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ
ﺑﺰﺭﮒ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ؟
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ
ﺍﺳﻢ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮﺭﺵ
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ
ﻧﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﺍﻧﺸﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﻮﻥ ﺑﮕﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ؟
-6 ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﺰﺍﯾﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ، ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺧﺎﻭﺭ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﻡ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣﺪﻋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﺯﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ
ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺟﺰ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻮﻥ
ﺣﺘﯽ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ،ﺳﺘﻮﻧﯽ،ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ
ﻣﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺭﻭﺷﻪ
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼﺵ ﺑﺰﺭﮒ
ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺗﺶ
ﻧﺒﺎﺷﻪ؟
-7 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺒﻌﺸﻮﻥ ﺗﺎﺭیخ ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ ﻭ
ﻧﻘﻞ ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ‏(ﻉ‏) ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﮐﺸﻒ ﻭ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ
همه ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ!!!
ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﻬﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺷﻒ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﺸﻪ ؟؟
ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ !!!!
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯼ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻗﺒﻠﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻥ؟؟؟
ﺳﻮﺍﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ، ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻪ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺟﻮ ﻣﯿﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﺩ
ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻥ 15 ﮐﯿﻠﻮ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﻧﯿﻢ
ﮐﯿﻠﻮ ..
ﻟﻮﺣﻪﻫﺎﯼ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﯾﮏ
ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﯾﮏ ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ۱۰
ﮐﯿﻠﻮ ﺟﻮ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ
ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﯾﮏ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺭﻧﺞ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﻭ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﻭﻥ
ﺑﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﺵ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﯿﺪﺍﺩﻩ ﺗﺎ
ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻭ ﺳﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ؟؟؟؟
ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮔﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ
ﺯﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻼﺕ ﺭﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻭ ﮐﺪﻭﻡ ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟
ﭼﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺭﺳﯿﺸﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺗﻮ
ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ؟؟؟
ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻦ منبع ﭘﺎﺭﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺮﯼ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﻢ ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻦ
ﻣﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻩ!
اصلا چرا هروقت اسمی از کوروش برده میشه پشت سرش اونو دقیقا در مقابل اسلام قرار میدن؟!!!
اینهمه مطلبی که در مورد کوروش ساخته میشه؛ به نظر میرسه که در ابتدا میخواد یک شخص ایرانی رو از هویت و گذشته خودش آگاه کنه ولی در اصل یه جوری طراحی میشه که ابتدا رگ غیرت ایرانی رو به جوش بیاره و بعد بدون اینکه هیچ ربطی به اعتقاد یک مسلمون داشته باشه میاد اونا رو در مقابل هم قرار میده؛


درود بر شما هم میهن گرامی .
به پرسش های خوبی اشاره کرده اید و بنده تا جایی که بتوانم پاسخ هایی کوتاه می آورم ، امید که به پاسخ خود برسید .

پاسخ 1 : در پاسخ به اینکه چرا تاریخ ایران را باید از یونان ترجمه کرد اشاره کنم که : تنها بخش بسیار کوچکی از تاریخ گسترده ی ایران زمین و به ویژه هنگام پادشاهی هخامنشیان از سوی مورخان رومی (غربی) پوشش داده شده است که دلیل آن بزرگی و شکوه شاهنشاهی هخامنشیان بوده است که هر مورخی را ناچار می کرده است تا درباره ی این دستگاه بزرگ حکومتی بنگارد و دلیل دیگر اینکه با نگرش بر آزادی های بسیار زیاد در دوره هخامنشیان، مورخان یونانی به ایران رفت و آمد داشته اند و برخی از آنها حتی در دربار پادشاهان ایران می زیسته اند و می نوشته اند . و درباره اینکه اشاره کرده اید که تا پیش از انقلاب سخنی از کورش نبوده است ، اشاره می کنم که ابوریحان بیرونی هزار سال پیش در اثار الباقیه نام و تبار پادشاهان هخامنشی را آورده و شرح داده است .

پاسخ 2 - در گاهشماری ایران و همچنین گاهشماری های جهانی روزی به نام کورش بزرگ ثبت نشده است و بزرگداشتی که در 7 آبان هر سال از سوی میهن دوستان و به پیشنهاد کمیته پاسارگاد برگزار می شود ، تنها یک روز پیشنهادی است و جنبه ی رسمی و ثبت شده ندارد ، اما به هر روی ایرانیان از روی مهر به بزرگان ایران زمین همواره بزرگداشت هایی را چه ثبت شده و چه ثبت نشده بر پای می دارند .

پاسخ 3 - سوزاندن پیکر در میان ایرانیان روان نبوده است و بیشتر در میان دیگر کشورها روان بوده است و ایرانیان برای مردگان دخمه می ساخته اند ، گاه گاه در برخی اسناد آمده است که پیکری سوزانده شده است اما هرگز به گونه ی همگانی در ایران روان نبوده است . به ویژه اینکه پیکر شاه کشور هرگز سوزانده نمی شده است و بر بلندی های کوه دخمه های بزرگ می ساخته اند تا دسترسی بدانجا دشوار باشد و پیکر و سنگ نبشته ی آن شاه بر جای بماند ، در نگاهی به نقش رستم پارس می توان شمار بسیاری از این دخمه ها که پیکر پادشاهان هخامنشی را در درون خود دارد ، دید .

پاسخ 4 - ستایش مردوک از سوی کورش نشان از آزادگی او دارد و کورش بزرگ با آنکه یکتاپرست است اما به باورهای آن سرزمین نیز احترام قائل بوده است . نکته ای که باید یادآوری شود این است که ما نباید از کورش بزرگ انتظار پیامبری و دعوت به دین و آیین داشته باشیم . او یک پادشاه نیک منش بود و به همه ی باورها احترام می گذاشت .

پاسخ 5 - درباره نام کورش در تاریخ و ادبیات ایران اشاره می کنم که سعدی و حافظ دو سراینده ی بزرگ ایران زمین اند اما تاریخ نگار نبوده اند که بخواهند نام پادشاهان و شرح زندگی آنان را بیاورند ، گاه گاه نام هایی از بزرگانی چون رستم و برخی پادشاه ساسانی آورده اند اما آنهم از روی نگارش تاریخی نبوده است و تنها برای پند و یادگیری است . اما فردوسی بزرگ با آنکه سرآمد سرایندگان جهان ادبیات است تاریخ نگار است و به بن مایه های کار خود که خدای نامک است نیز اشاره کرده است و حتی نام نویسندگان و گردآورندگان را نیز آورده است . رویدادهای دوران هخامنشیان به این دلیل در ادبیات ایرانی کمرنگ شده است که سکندر گجستک بنا بر اسناد خود تاریخ نگاران یونانی بسیاری از کتابخانه ها و نوشته ها و سند های ایرانی را از میان برد ، همانگونه که زیباترین و شکوهمندترین شهر جهان باستان یعنی پارسه را از میان برد . سکندر آنچنان نابودی در ایران به بار آورد که کتاب های دینی پس تر ها از روی داده های شفاعی و با تحریف نوشته شد . بر بنیاد داده های تاریخی در زمان اشکانیان در ایران دبیر یافت نمی شد ! چرا ؟ چون یا همه را کشتند یا کتاب ها را سوزاندند و دیگر کسی سواد نداشت بنابراین اشکانیان به ناچار در برخی اسناد خود از خط یونان استفاده کردند .
اما با وجود همه ی این نابودی ها ، بخش پادشاهی داراب و دارای دارایان در شاهنامه ، بسیاری از رویدادهای دوران هخامنشی را پوشش می دهد و آورده است که ما پیشتر در تارنمای مهرمیهن به آنها اشاره کرده ایم ، می توانید به بخش جستجوی تارنما بروید و " هخامنشیان در شاهنامه " را جستجو نمایید .

پاسخ 6 - آنچنان که پیداست نام کورش دگرگون شده ی یک نام ایرانی است که برگرفته از نام خورشید و به معنی روشنایی است . نام کورش به گونه های دیگر در میان ایرانیان بسیار روان بوده است : کیخسرو - هوخشتره و ...
آنگونه که شما فرموده اید تا چندی پیش نام کورش به این شکل در میان ایرانیان روان نبوده است و دلیل آن نیز اینست که در این سال های گذشته دانشمندان توانستند کتیبه ها را بخوانند و از همین روی این نام متداول شد و البته ناگفته نماند ، نام های بسیاری از پادشاهان دیگر ایران نیز در دست است که در میان فرزندان ایران زمین دیده نمی شود . برای نمونه می توان به نام دیااکو اشاره کرد . نبودن نام در میان ایرانیان نمی تواند دلیل بر نبودن پادشاهی به این نام باشد .

پاسخ 7 - پیرامون تمدن دوران هخامنشی اشاره کنم که من گمان نمی کنم هیچ تمدنی در جهان تا این اندازه آثار بر جای گذارده باشد . شما فرموده اید که آثاری از کورش بزرگ در جهان نیست و تنها تخت جمشید مانده . اشاره می کنم که تخت جمشید که شما از آثار کورش می پندارید در زمان داریوش نخست و فرزندانش ساخته شد . اما از کورش بزرگ آثاری همچون : کتیبه ی کورش بزرگ که نخستین بیانیه حقوق بشر در جهان می باشد در دست است . نخستین طرح چهار باغ جهانی از کورش بزرگ در دست جهانیان است . کاخ و تندیس کورش بزرگ در پاسارگاد موجود است . همچنین آرامگاه کورش بزرگ نیز در پاسارگاد وجود دارد . نا گفته نماند که بتازگی طرح منشور کورش بزرگ بر روی پوست ستوران نیز در چین یافت شده است . و البته خود کتیبه ی کورش نیز در بابل کشف شد که امروزه جزو مرزهای سیاسی ایران نیست .

پاسخ 8 - دلیل آنکه آرامگاه کورش بزرگ بنام مقبره مادر سلیمان خوانده شده است این است که : نخست ایرانیان در درازای تاریخ و با نابودی آثار هخامنشی بدست سکندر گجستک آگاهی درستی از تاریخ هخامنشیان نداشتند و حتی کاخ داریوش یعنی پارسه را تخت جمشید خوانده اند در حالی که ما می دانیم جمشید پادشاهی پیشدادی بوده است و هزاران سال پیش از هخامنشیان بوده است . دلیل دوم اینکه پس از چیرگی عرب ها بر ایران زمین ایرانیان برای پیشگیری از تخریب آثار شاهنشاهی ایران ، برای بناهای تاریخی نام های دینی برگزیدند و آنان را به نام شخصیت های مذهبی خواندند تا با این کار از تخریب آنها بدست مهاجمان جلوگیری شود . از این نمونه می توان به آتشکده آذرگشسپ آذربایجان اشاره کرد که تخت سلیمان خوانده شد !و دلیل آن روشن است .

پاسخ 9 - در مورد نقش انگلیسیها در برجسته کرده تاریخ هخامنشیان در دوران پهلوی اشاره کنم که من نیز از مکاری این روباه پیر آگاهم اما بزرگ کردن تاریخ هخامنشیان هرگز از این روباه پیر بر نمی آید زیرا با این کار خودش کوچک می شود و این روباه نمی توان بزرگی دیگران را بر تابد به ویژه در دوران پهلوی و مصدق که در واقع ایران رابطه چندان خوبی هم با این روباه پیر نداشته است .

پاسخ 10 - درباره دستمزد کارگران در تخت جمشید ما پیشتر در مهرمیهن جستاری آورده ایم که با اندر شدن به بخش جستجو و نگاشتن " برده داری در ایران باستان " می توانید آن را بیابید و ببینید که اولا در ایران برده ای وجود نداشته و دوما کارگران حقوق کافی و شراب و ... هم می گرفته اند .

درباره ی گفتار پایانی شما یادآور می شوم که من نیز مانند شما چنین رفتارهای ناپسندی را دیده ام و هرگز نمی پسندم . گروهی که اطلاعات اندکی دارند درباره ی همه چیز به داوری می پردازند و نظریه های نادرست ارائه می کنند و برای آرمان های سیاسی و دین ستیزی دست به دامان تاریخ ایران باستان شده اند تا بتوانند از این راه به آرمان های خود برسند ، در حالی که تاریخ ایران باستان نه برابر آرمان های دینی و مذهبی ، بلکه در کنار آنان است و هیچ رویارویی میان دین و ملیت وجود ندارد .

روزگار بر شما فرخنده باد
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #17 وطن پرست 18 امرداد 1394 ساعت 11:36
نام کوروش همیشه در دل های ما زنده خواهد ماند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #18 مصطفی 22 امرداد 1394 ساعت 15:17
سلام دوستان عزیر.چرا ارامگاه کورش مورد تحقیق قرارنمیدان?تادلیل مرگش مشخص بشه.با ازمایشات میتون علت مرگ بکن.اگهکسانی پیدابشن که دنبال جواب باشن،جوابش هست.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #19 رسول سالاری 22 آذر 1395 ساعت 01:09
خیلی ممنون از توضیحاتتون کوروش کبیر یکی از بزرگترین اسطوره های جهان هستی هست .ای کاش میگذاشتند یک فیلم در مورد زندگی و فتحیات این بزگ مرد ساخته شود که قدرت ایران و فرهنگ ایران را به تمام جهان نشان دهند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #20 آریایی 20 آبان 1396 ساعت 23:36
واقعا نمی توانم کوروش کبیر این مرد بزرگ را توصیف کنم .... فقط میگویم درود بر تو ای بزرگ مرد تاریخ نامت تا ابد در دل ها زنده است ... ممنون از وبسایت خوبتون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #21 سمانه 23 آبان 1396 ساعت 23:27
گفتاورد مهدی زیدآبادی نژاد - گروه نویسندگان مهرمیهن:
درود بر شما هم میهن گرامی .
به پرسش های خوبی اشاره کرده اید و بنده تا جایی که بتوانم پاسخ هایی کوتاه می آورم ، امید که به پاسخ خود برسید .

پاسخ 1 : در پاسخ به اینکه چرا تاریخ ایران را باید از یونان ترجمه کرد اشاره کنم که : تنها بخش بسیار کوچکی از تاریخ گسترده ی ایران زمین و به ویژه هنگام پادشاهی هخامنشیان از سوی مورخان رومی (غربی) پوشش داده شده است که دلیل آن بزرگی و شکوه شاهنشاهی هخامنشیان بوده است که هر مورخی را ناچار می کرده است تا درباره ی این دستگاه بزرگ حکومتی بنگارد و دلیل دیگر اینکه با نگرش بر آزادی های بسیار زیاد در دوره هخامنشیان، مورخان یونانی به ایران رفت و آمد داشته اند و برخی از آنها حتی در دربار پادشاهان ایران می زیسته اند و می نوشته اند . و درباره اینکه اشاره کرده اید که تا پیش از انقلاب سخنی از کورش نبوده است ، اشاره می کنم که ابوریحان بیرونی هزار سال پیش در اثار الباقیه نام و تبار پادشاهان هخامنشی را آورده و شرح داده است .

پاسخ 2 - در گاهشماری ایران و همچنین گاهشماری های جهانی روزی به نام کورش بزرگ ثبت نشده است و بزرگداشتی که در 7 آبان هر سال از سوی میهن دوستان و به پیشنهاد کمیته پاسارگاد برگزار می شود ، تنها یک روز پیشنهادی است و جنبه ی رسمی و ثبت شده ندارد ، اما به هر روی ایرانیان از روی مهر به بزرگان ایران زمین همواره بزرگداشت هایی را چه ثبت شده و چه ثبت نشده بر پای می دارند .

پاسخ 3 - سوزاندن پیکر در میان ایرانیان روان نبوده است و بیشتر در میان دیگر کشورها روان بوده است و ایرانیان برای مردگان دخمه می ساخته اند ، گاه گاه در برخی اسناد آمده است که پیکری سوزانده شده است اما هرگز به گونه ی همگانی در ایران روان نبوده است . به ویژه اینکه پیکر شاه کشور هرگز سوزانده نمی شده است و بر بلندی های کوه دخمه های بزرگ می ساخته اند تا دسترسی بدانجا دشوار باشد و پیکر و سنگ نبشته ی آن شاه بر جای بماند ، در نگاهی به نقش رستم پارس می توان شمار بسیاری از این دخمه ها که پیکر پادشاهان هخامنشی را در درون خود دارد ، دید .

پاسخ 4 - ستایش مردوک از سوی کورش نشان از آزادگی او دارد و کورش بزرگ با آنکه یکتاپرست است اما به باورهای آن سرزمین نیز احترام قائل بوده است . نکته ای که باید یادآوری شود این است که ما نباید از کورش بزرگ انتظار پیامبری و دعوت به دین و آیین داشته باشیم . او یک پادشاه نیک منش بود و به همه ی باورها احترام می گذاشت .

پاسخ 5 - درباره نام کورش در تاریخ و ادبیات ایران اشاره می کنم که سعدی و حافظ دو سراینده ی بزرگ ایران زمین اند اما تاریخ نگار نبوده اند که بخواهند نام پادشاهان و شرح زندگی آنان را بیاورند ، گاه گاه نام هایی از بزرگانی چون رستم و برخی پادشاه ساسانی آورده اند اما آنهم از روی نگارش تاریخی نبوده است و تنها برای پند و یادگیری است . اما فردوسی بزرگ با آنکه سرآمد سرایندگان جهان ادبیات است تاریخ نگار است و به بن مایه های کار خود که خدای نامک است نیز اشاره کرده است و حتی نام نویسندگان و گردآورندگان را نیز آورده است . رویدادهای دوران هخامنشیان به این دلیل در ادبیات ایرانی کمرنگ شده است که سکندر گجستک بنا بر اسناد خود تاریخ نگاران یونانی بسیاری از کتابخانه ها و نوشته ها و سند های ایرانی را از میان برد ، همانگونه که زیباترین و شکوهمندترین شهر جهان باستان یعنی پارسه را از میان برد . سکندر آنچنان نابودی در ایران به بار آورد که کتاب های دینی پس تر ها از روی داده های شفاعی و با تحریف نوشته شد . بر بنیاد داده های تاریخی در زمان اشکانیان در ایران دبیر یافت نمی شد ! چرا ؟ چون یا همه را کشتند یا کتاب ها را سوزاندند و دیگر کسی سواد نداشت بنابراین اشکانیان به ناچار در برخی اسناد خود از خط یونان استفاده کردند .
اما با وجود همه ی این نابودی ها ، بخش پادشاهی داراب و دارای دارایان در شاهنامه ، بسیاری از رویدادهای دوران هخامنشی را پوشش می دهد و آورده است که ما پیشتر در تارنمای مهرمیهن به آنها اشاره کرده ایم ، می توانید به بخش جستجوی تارنما بروید و " هخامنشیان در شاهنامه " را جستجو نمایید .

پاسخ 6 - آنچنان که پیداست نام کورش دگرگون شده ی یک نام ایرانی است که برگرفته از نام خورشید و به معنی روشنایی است . نام کورش به گونه های دیگر در میان ایرانیان بسیار روان بوده است : کیخسرو - هوخشتره و ...
آنگونه که شما فرموده اید تا چندی پیش نام کورش به این شکل در میان ایرانیان روان نبوده است و دلیل آن نیز اینست که در این سال های گذشته دانشمندان توانستند کتیبه ها را بخوانند و از همین روی این نام متداول شد و البته ناگفته نماند ، نام های بسیاری از پادشاهان دیگر ایران نیز در دست است که در میان فرزندان ایران زمین دیده نمی شود . برای نمونه می توان به نام دیااکو اشاره کرد . نبودن نام در میان ایرانیان نمی تواند دلیل بر نبودن پادشاهی به این نام باشد .

پاسخ 7 - پیرامون تمدن دوران هخامنشی اشاره کنم که من گمان نمی کنم هیچ تمدنی در جهان تا این اندازه آثار بر جای گذارده باشد . شما فرموده اید که آثاری از کورش بزرگ در جهان نیست و تنها تخت جمشید مانده . اشاره می کنم که تخت جمشید که شما از آثار کورش می پندارید در زمان داریوش نخست و فرزندانش ساخته شد . اما از کورش بزرگ آثاری همچون : کتیبه ی کورش بزرگ که نخستین بیانیه حقوق بشر در جهان می باشد در دست است . نخستین طرح چهار باغ جهانی از کورش بزرگ در دست جهانیان است . کاخ و تندیس کورش بزرگ در پاسارگاد موجود است . همچنین آرامگاه کورش بزرگ نیز در پاسارگاد وجود دارد . نا گفته نماند که بتازگی طرح منشور کورش بزرگ بر روی پوست ستوران نیز در چین یافت شده است . و البته خود کتیبه ی کورش نیز در بابل کشف شد که امروزه جزو مرزهای سیاسی ایران نیست .

پاسخ 8 - دلیل آنکه آرامگاه کورش بزرگ بنام مقبره مادر سلیمان خوانده شده است این است که : نخست ایرانیان در درازای تاریخ و با نابودی آثار هخامنشی بدست سکندر گجستک آگاهی درستی از تاریخ هخامنشیان نداشتند و حتی کاخ داریوش یعنی پارسه را تخت جمشید خوانده اند در حالی که ما می دانیم جمشید پادشاهی پیشدادی بوده است و هزاران سال پیش از هخامنشیان بوده است . دلیل دوم اینکه پس از چیرگی عرب ها بر ایران زمین ایرانیان برای پیشگیری از تخریب آثار شاهنشاهی ایران ، برای بناهای تاریخی نام های دینی برگزیدند و آنان را به نام شخصیت های مذهبی خواندند تا با این کار از تخریب آنها بدست مهاجمان جلوگیری شود . از این نمونه می توان به آتشکده آذرگشسپ آذربایجان اشاره کرد که تخت سلیمان خوانده شد !و دلیل آن روشن است .

پاسخ 9 - در مورد نقش انگلیسیها در برجسته کرده تاریخ هخامنشیان در دوران پهلوی اشاره کنم که من نیز از مکاری این روباه پیر آگاهم اما بزرگ کردن تاریخ هخامنشیان هرگز از این روباه پیر بر نمی آید زیرا با این کار خودش کوچک می شود و این روباه نمی توان بزرگی دیگران را بر تابد به ویژه در دوران پهلوی و مصدق که در واقع ایران رابطه چندان خوبی هم با این روباه پیر نداشته است .

پاسخ 10 - درباره دستمزد کارگران در تخت جمشید ما پیشتر در مهرمیهن جستاری آورده ایم که با اندر شدن به بخش جستجو و نگاشتن " برده داری در ایران باستان " می توانید آن را بیابید و ببینید که اولا در ایران برده ای وجود نداشته و دوما کارگران حقوق کافی و شراب و ... هم می گرفته اند .

درباره ی گفتار پایانی شما یادآور می شوم که من نیز مانند شما چنین رفتارهای ناپسندی را دیده ام و هرگز نمی پسندم . گروهی که اطلاعات اندکی دارند درباره ی همه چیز به داوری می پردازند و نظریه های نادرست ارائه می کنند و برای آرمان های سیاسی و دین ستیزی دست به دامان تاریخ ایران باستان شده اند تا بتوانند از این راه به آرمان های خود برسند ، در حالی که تاریخ ایران باستان نه برابر آرمان های دینی و مذهبی ، بلکه در کنار آنان است و هیچ رویارویی میان دین و ملیت وجود ندارد .

روزگار بر شما فرخنده باد


توضیح تون عالی وکامل وبامنبع بودمرسی واقعامن رونیزازسردرگمی درآوردید
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #22 شکوری 29 آذر 1396 ساعت 07:24
جسد کوروش که به دست ماساژت ها کشته شد چگونه به پاسارگاد حمل کردند به گفته تاریخ نگاران در ماه خرداد کشته شده پس هوا هم گرم بوده و وسیله ای جز اسب قاطر نبوده که زودتر بیاورند.کمی عاقلانه به نظر نمی رسد.اگه توضیح دهید ممنون میشم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ خواهشمندیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ برای سپاسگزاری یا گله گزاری از جستار ، از امتیازدهی بهره ببرید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ چنانچه پرسشی دارید آن را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه های شما پس از بررسی نمایش داده می شود.


برگ نخست گذشته ی ایران درگذشت و خاکسپاری کورش بزرگ
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

چون می گذرد غمی نیست

زندگی در حال گذر است و غم خوردن سودی ندارد

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
دیدگاه کاربران
  • چگونه شاهنامه را به کودکان و نوجوانان بشناسانیم؟
    درود بر شما کار نیکوی شما را ستایش می کنیم . شما می توانید پرونده های شنیداری یا دیداری خود از شاهنامه خوانی این کودکان فرهنگ دوست ایران زمین را برای پخش در مهرمیهن به رایانامه ی ما بفرستید : payam@mehremihan.ir می توانید نام آموزشگاه خود و دیگر داده ها را نیز برای برچسب گذاری در کنار پرونده بفرستید . نمایش / پاسخ
    فرستنده : @سرپرست دیدگاه ها
تبلیغات


Your SEO optimized title