میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ستارخان

من می‌خواهم هفت دولت زیر پرچم ایران باشد، شما به من می‌گویید بروم زیر بیرق روس؟ امکان ندارد.

ستارخان سردار ملی ایران

کاربردی
پیشنهاد ویژه

کورش در طول زندگی خود فقط یک زن اختیار کرد و او کاساندان نام داشت دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی . کاساندان قبل از کورش درگذشت و بعد از - او کورش در اندوهی فراوان ماند و برای همیشه و به احترام همسرش تنهایی را برگزید ( به نقل از هرودوت تاریخ نویس یونانی  )  . در زمان کورش خشکیهای شناخته شده روی زمین 50 میلیون کیلومتر مربع بوده است .

از 148.822 میلیون کیلیومتر مربع کنونی . که از این 50 میلیون کیلومتر مربع تنها 11 میلیون آن جهان متمدن بوده است و بقیه آن وجود مادی نداشته است که کورش شاهنشاه بزرگ ایران زمین موفق شده بوده از این 11 میلیون کیلیومتر مربع جهان متمدن آن زمان 8 میلیون کیلیومتر مربع را از آن ایران کند و خود پادشاهی شود که بر 8 میلیون کیلیومتر مربع حکمرانی میکرد . او پس از 28 سال سلطنت پر افتخار در راه سر افرازی وطتش ایران زمین کشته شد  .
معتبرترین سند در باره مرگ کورش هرودوت است که تاریخ تمدن ویل دورانت نیز از آن اقتباس کرده است . طبق گفته های هرودوت :  کوروش در اواخر عمر براي آرام کردن نواحي شرقي کشور که در جريان فتوحاتي که او در مغرب زمين داشت ناآرام شده بودند و هدف تهاجم همسايگان شرقي قرار گرفته بودند به آن مناطق رفته است و شش سال در شرق جنگيده است. بسياري از مورخين ، علت مرگ کوروش را کشته شدنش در جنگي که با قبيله  ماساژتها ( يا به قولی سکاها ) کرده است دانسته اند. ابراهيم باستاني پاريزي در مقدمه اي که بر ترجمه ي کتاب « ذوالقرنين يا کوروش کبير » نوشته است ، آنچه بر پيکر کوروش پس از مرگ مي گذرد را اينچنين شرح مي دهد  :
سرنوشت جسد کوروش در سرزمين سكاها خود بحثي ديگر دارد. بر اثر حمله ي كمبوجيه به مصر و قتل او در راه مصر ، اوضاع پايتخت پريشان شد تا داريوش روي كار آمد و با شورش هاي داخلي جنگيد و همه ي شهرهاي مهم يعني بابل و همدان و پارس و ولايات شمالي و غربي و مصر را آرام كرد. روايتي بس موثر هست كه پس از بيست سال كه از مرگ کوروش مي گذشت به فرمان داريوش ، جنازه ي کوروش را بدينگونه به پارس نقل كردند.
خاکسپاری کورش بزرگ :
شش ساعت قبل از ورود جنازه به شهر پرسپوليس ( تخت جمشيد ) ، داريوش با درباريان تا بيرون شهر به استقبال جنازه رفتند و جنازه را آوردند. نوزاندگان در پيشاپيش مشايعين جنازه ، آهنگهاي غم انگيزي مي نواختند ، پشت سر آنان پيلان و شتران سپاه و سپس سه هزارتن از سربازان بدون سلاح راه مي پيمودند ، در اين جمع سرداران پيري كه در جنگهاي کوروش شركت داشته بودند نيز حركت مي كردند. پشت سر آنان گردونه ي باشكوه سلطنتي کوروش كه داراي چهار مال بند بود و هشت اسب سپيد با دهانه يراق طلا بدان بسته بودند پيش مي آمدند. جسد بر روي اين ردونه قرار داشت. محافظان جسد و قراولان خاصه بر گرد جنازه حركت مي كردند. سرودهاي خاص خورشيد و بهرام مي خواندند و هر چند قدم يك بار مي ايستادند و بخور مي سوزاندند. تابوت طلائي در وسط گردونه قرار داشت. تاج شاهنشاهي بر روي تابوت مي درخشيد ، خروسي بر بالاي گردونه پر و بال زنان قرار داده شده بود – اين علامت مخصوص و شعار نيروهاي جنگي کوروش بوده است. پس از آن سپهسالار بر گردونه جنگي ( رتهه ) سوار بود و درفش خاص کوروش را در دست داشت. بعد از آن اشيا و اثاثيه ي زرين و نفايس و ذخايري كه مخصوص کوروش بود – يك تاك از زر و مقداري ظروف و جامه هاي زرين – حركت مي دادند
همين كه نزديك شهر رسيدند داريوش ايستاد و مشايعين را امر به توقف داد و خود با چهره اي اندوهناك ،‌ آرام بر فراز گردونه رفت و بر تابوت بوسه زد ؛ همه ي حاضران خاموش بودند و نفس ها حبس گرديده بود. به فرمان داريوش دروازه هاي قصر شاهي ( تخت جمشيد ) را گشودند و جنازه را به قصر خاص بردند. تا سه شبانه روز مردم با احترام از برابر پيكر کوروش مي گذشتند و تاجهاي گل نثار مي كردند و موبدان سرودهاي مذهبي مي خواندند.
روز سوم كه اشعه ي زرين آفتاب بر برج و باروهاي كاخ باعظمت هخامنشي تابيد ، با همان تشريفات جنازه را به طرف پاسارگاد – شهري كه مورد علاقه ي خاص کوروش بود - حركت دادند. بسياري از مردم دهات و قبايل پارسي براي شركت در اين مراسم سوگواري بر سر راهها آمده بودند و گل و عود نثار مي كردند.
در كنار رودخانه ي کوروش ( كر) مرغزاري مصفا و خرم بود. در ميان شاخه هاي درختان سبز و خرم آن بناي چهار گوشي ساخته بودند كه ديوارهاي آن از سنگ بود.
هنگامي كه پيكر کوروش به خاك مي سپردند ، پيران سالخورده و جوانان دلير ، يكصدا به عزاي سردار خود پرداختند. در دخمه مسدود شد ، ولي هنوز چشمها بدان دوخته بود و كسي از فرط اندوه به خود نمي آمد كه از آن جا ديده بردوزد. به اصرار داريوش ، مشايعين پس از اجراي مراسم مذهبي همگي بازگشتند و تنها چند موبد براي اجراي مراسم مذهبي باقي ماندند.


بزرگان درباره کورش چه گفتند :

کورش در تورات :
خداوند درباره کورش می گوید که او شبان من است و هر چه او کند آن است که من خواسته ام . منم ( خداوند ) که او ( کورش ) را از جانب مشرق بر انگیختم تا عدالت را روی زمین برقرار کند . من امتها را تسلیم وی میکنم و او را بر پادشاهان سروری میبخشم و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی و مانند کاهی که پراکنده شود به کمال او تسلیم می کنم . من کورش را به عدالت بر انگیختم و تمامی راهها را در پیش رویش استوار خواهم ساخت . منم که شاهین خود را ( کورش ) را از جانب مشرق فرا خواندم و دوران عدالت را نزدیک آوردم . خداوند کورش را برگزید و فرماندار جهانش کرده است . بازوی او را بر کلدانیها فرو خواهد آورد و راه او را همجه هموار خواهد ساخت . در سال اول سلطنت کورش پادشاه پارس کلام خدا کامل شد . خداوند روح کورش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی سرزمینها خود فرمانی صادر کند که ( یهوه ) خدای آسمانها تمام ممالک زمین را بر من داده است و امر داده است خانه برای او در اورشلیم بنا کنم .
گیریشمن :
باستان شناس فرانسوی میگوید کمتر پادشاهی است که پس از خود چنین نام نیکی باقی گذاشته باشد . کورش سرداری بزرگ و نیکوخواه بود . او آنقدر خردمند بود که هر زمانی کشور تازه ای را تسخیر می کرد به آنها آزادی مذهب میداد و فرمانروای جدید را از بین بومیان آن سرزیمن انتخاب مینمود . او شهر ها را ویران نمی نمود و قتل عام و کشتار نمی کرد . ایرانیان کورش را پدر و یونانیان که سرزمینشان بوسیله کورش تسخیر شده بود وی را سرور و قانونگذار می نامیدند و یهودیان او را مسیح خداوند می خوانند .
کنت دوگوبینو سفیر اسبق فرانسه در تهران :
تا کنون هیچ انسانی موفق نشده است اثری را که کورش در تاریخ جهان باقی گذاشت - در افکار میلیونها مردم جهان بوجود آورد . من اذعان میدارم که اسکندر و سزار و کورش که سه مرد اول جهان شده اند کورش در صدر انها قرار دارد . و تا کنون کسی در جهان بوجود نیامده است که بتواند با او برابری کند و او همانطور که در کتابهای ما آمده است مسیح خداوند است .
افلاطون :
کورش سرداری بزرگ بود . در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر فرمانروایی می نمودند . بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند آزادی می بخشید و همه او را ستایش مینمودند .  سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میکردند .
ویل دورانت :
تاریخ نویس نامدار آمریکایی . کورش از افرادی بوده که برای فرمانروایی آفریده شده بود . به گفته امرسون همه از وجود او شاد بودند . روش او در کشور گشایی حیرت انگیز بود . او با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری برخورد می نمود . بهمین دلیل یونانیان درباره او داستهای بیشماری نوشته اند و او را بزرگترین جهان قهرمان پیش از اسکندر مینامند . او کرزوس را پس از شکست از سوختن در میان هیزمهای آتش نجات داد و بزرگش داشت و او را مشاور خود ساخت و یهودیان در بند را آزاد نمود .

آرامگاه کورش بزرگ

آرامگاه جاودانه کورش بزرگ

  • بازدید: 24084
 

دیدگاه ها 

 
+13 #1 سوشیانت 19 فروردین 1390 ساعت 12:37
مرسی از وبسایت خوبتون ارزوی موفقیت درتمام لحظات زندگی
اری چه زیباست نام کوروش ودرودبرکسانی که نامش رازنده نگه میدارند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
-12 #2 ققنوس 05 آذر 1390 ساعت 21:01
كاش پييكر اين مرد بزرگ هنوز هم د ارامگاه ابديش ارميده بود،اون طور كه من شنيدم غارتگران به هواي ربودن اشيائ گرانبها پيكر اين مرد بزرگ رو هم نابود كردن.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #3 حمزه 09 خرداد 1391 ساعت 09:21
هیچ کلمه در وصف کوروش بزرگ را نتوانم گفت ، فقط این را توانم گفت که : بزرگ ..
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #4 faramarz 08 امرداد 1391 ساعت 21:46
واقعاً از اطلاعات رسانی خوبتون ممنون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+7 #5 مهدی مدهنی 09 آبان 1391 ساعت 13:17
درود بر شما که نام این بزرگ مرد تاریخ رو زنده نگه داشتین
اما در مورد مرگ کورش بزرگ باید بگم که در هیچ جنگی کشته نشده این فقط خیالات تاریخ نویسان یونان بوده درسته کورش را قانون گذار میدونن اما دل خوشی از این ابر مرد ندارن به همین خاطر میخواستن کورش را هوس باز جلوه بدن آخه کسی که لشگرهای بزگ دنیارو توی اون زمان شکست داده چطور با یه قوم کوچک شکست میخوره و دستگیر میشه با عقل جرو در نمیاد.....کورش بزرگ در اواخر عمرش جنگ رو به فرماندهانش میسپاره وخودشو بازنشسته میکنه و در میان باغهای تخت جمشید وصیتهای فراوانی به بازماندگانش در مورد ممالک تصرف شده میکنه و برخورد با مردم سرزمینش میکنه وتسلیم اهورامزدا میشه
روحش شاد و یادش همیشه در دلها :sad: :sad: :sad:
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+8 #6 علی 24 آبان 1392 ساعت 22:42
کوروش بزرگ به مرگ طبیعی و در پارسه از دنیا رفته و در پاسارگاد به خاک سپرده شده و این نقل قولها که در جنگ کشته شده از نظر مورخین اشتباه هستش
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #7 دختر هخامنش 12 خرداد 1393 ساعت 12:25
گفتاورد ققنوس:
كاش پييكر اين مرد بزرگ هنوز هم د ارامگاه ابديش ارميده بود،اون طور كه من شنيدم غارتگران به هواي ربودن اشيائ گرانبها پيكر اين مرد بزرگ رو هم نابود كردن.

پیکر کوروش را نابود نکرده اند اگر به وصیتش عمل کرده باشند باید جزیی از خاک ایران باشد اما در غیر اینصورت به خاطر نوع خاص آرامگه وی پیکره باید در زیر آرامگه اصلی باشد که هنوز دستی بران نرزسیده است با منبع
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #8 مریم 10 شهریور 1393 ساعت 11:19
در هر زمان و هر دوره مردمان جهان را ابرمردی چون کوروش کبیر نیاز است . پادشاهی بزرگ و ستودنی چون پادشاه ایران زمین کوروش کبیر فخر آدمیان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+6 #9 شیرین 06 آبان 1393 ساعت 16:53
افسوس که هیچ چیزی در مورد کوروش بزرگ نمی دونیم حتی ایشان یک خیابان هم به نامشون نیست چه برسه به تندیس و چه و... افسوس
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #10 آریا 29 دی 1393 ساعت 14:27
خدایا...کی میاد اونروزی که نام پدر ایران(کوروش) در سرزمینش زنده شود؟! نامت پرشکوه باد کوروش
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #11 مهران 28 بهمن 1393 ساعت 14:11
درود بر دوستاران کورش شاه
سپاس فراوان برای متن زیبایتان
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #12 عشق کوروش 12 فروردین 1394 ساعت 11:01
کاش منبع متن رو هم می نوشتید
بازم ممنون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #13 مهرداد 15 اردیبهشت 1394 ساعت 11:41
این نوشته ها درباره مرگ کوروش بزرگ اشتباه و دوروغ است چون که هرودت در میان تاریخ نویسان هم دوره یونانی خودش به هیچ عنوان نوشته هاش قابل استناد نبود و نوشته های اون رو به دور از واقعیت می دونستن و فقط میگفتم انشای خوبی داشته دوم هم اینکه یونانی ها با ایران دشمنی داشتن چون همیشه با ایرانی ها درگیر جنگ بودن دل خوشی از ایران نداشتن برای خراب کردن و کوچک کردن شخصیت بزرگ کوروش بزرگ این ها رو نوشتن نختین منابع در مورد تاریخ هحامنشیان همگی یونانی هست.پس تو خوندن این کتابها باید جانب احتیاط رو رعایت کرد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
0 #14 مهدی سلجوقی 19 خرداد 1394 ساعت 23:37
مهدی سلجوقی/واقعا نمیدونم چطوری کوروش شاهشاهان رو توصیف کنم فقط افسوس میخورم چرا روز تولد کوروش شاه جهان در ایران جشن بزرگ وباشکوهی که در شهن وشخصیت این بزرگ مرد تاریخ بشریت هست را برگزار نمیکنن
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #15 وطن پرست 18 امرداد 1394 ساعت 11:36
نام کوروش همیشه در دل های ما زنده خواهد ماند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+4 #16 مصطفی 22 امرداد 1394 ساعت 15:17
سلام دوستان عزیر.چرا ارامگاه کورش مورد تحقیق قرارنمیدان?تادلیل مرگش مشخص بشه.با ازمایشات میتون علت مرگ بکن.اگهکسانی پیدابشن که دنبال جواب باشن،جوابش هست.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+3 #17 رسول سالاری 22 آذر 1395 ساعت 01:09
خیلی ممنون از توضیحاتتون کوروش کبیر یکی از بزرگترین اسطوره های جهان هستی هست .ای کاش میگذاشتند یک فیلم در مورد زندگی و فتحیات این بزگ مرد ساخته شود که قدرت ایران و فرهنگ ایران را به تمام جهان نشان دهند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #18 آریایی 20 آبان 1396 ساعت 23:36
واقعا نمی توانم کوروش کبیر این مرد بزرگ را توصیف کنم .... فقط میگویم درود بر تو ای بزرگ مرد تاریخ نامت تا ابد در دل ها زنده است ... ممنون از وبسایت خوبتون
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+2 #19 شکوری 29 آذر 1396 ساعت 07:24
جسد کوروش که به دست ماساژت ها کشته شد چگونه به پاسارگاد حمل کردند به گفته تاریخ نگاران در ماه خرداد کشته شده پس هوا هم گرم بوده و وسیله ای جز اسب قاطر نبوده که زودتر بیاورند.کمی عاقلانه به نظر نمی رسد.اگه توضیح دهید ممنون میشم.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست گذشته ی ایران درگذشت و خاکسپاری کورش بزرگ


Your SEO optimized title