کدام سخن درست است؟

0 تراز
71 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
درود،

کدام سخن درست است؟

1)او بگذشت

2)او گذشت

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده امرداد 17, 1395 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
پیشوند "ب" در اینجا نشانه ی پافشاری و تاکید است . اگر تاکیدی در کار نباشد بهتر است گفتار دوم را بکار بریم اما اگر بخواهیم بر گفتار خود تاکید کنیم و دوباره گویی کنیم بهتر است از گفتار نخست که با تاکید همراه است بهره ببریم . برای نمونه :
شایان : بهرام جان ، پدرام از پیش ما رفت .
بهرام : نشنیدم پدرام چه کرد ؟
شایان : پدرام از پیش ما برفت !

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 9, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
...