کدام سخن درست است؟

0 تراز
74 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود،

کدام سخن درست است؟

1)او بگذشت

2)او گذشت

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده امرداد 17, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
پیشوند "ب" در اینجا نشانه ی پافشاری و تاکید است . اگر تاکیدی در کار نباشد بهتر است گفتار دوم را بکار بریم اما اگر بخواهیم بر گفتار خود تاکید کنیم و دوباره گویی کنیم بهتر است از گفتار نخست که با تاکید همراه است بهره ببریم . برای نمونه :
شایان : بهرام جان ، پدرام از پیش ما رفت .
بهرام : نشنیدم پدرام چه کرد ؟
شایان : پدرام از پیش ما برفت !

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 50 بازدید
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ 53 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 149 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 143 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...