کدام سهمان درست است؟

0 تراز
46 بازدید
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
چه میخواهی بردن؟

چه "را" میخواهی بردن؟

اگر هر دو درست است چرا؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده تیر 28, 1395 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
درود بر شما

آنگونه که پیداست هر دو گونه در زبان امروز ما کاربرد دارد و آشکار است که گونه ی نخستین به شوند ساده بودن ، کاربرد بیشتری دارد . هر دو گونه درست می نماید و به باور من چون هر دوی این گونه ها در میان پارسی زبانان جای افتاده و پرکاربرد است بنابراین معنی درست از آن برداشت می شود.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 16, 1395 در زبان و گویش از سوی گرشاسب
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
...