گنگ دژ/نیمروز (مدار مبدا ساعت جهانی) [کاخ خورشید]

+2 تراز
430 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 27, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی ورجاوند (739 تراز)

بادرود


تا کنون برای شما پیش آمده از خود بپرسید خاستگاه زمان و ساعت جهانی کجاست؟
چگونه بازشناسی می کردند امروز ایران ساعت چند است و در آن سوی کره زمین همین موقع چه اندازه جلوتر یا پس تر است؟
،
ایرانیان کهن نیاکان ما در بیش از سه تا چهارهزار سال پیش به این خاستگاه پی برده بودند ، دانشمندانی که پی این خاستگاه کوشش کردند و به گنگ دژ که مابین سیستان و خوراسان بود در آن زمان رسیدند و نخستین بنای رصدخانه را بنا نهادند و پی ریزی کردند ،،، گنگ دژ در منابع ما از فردوسی پاکزاد و اوستا از زبان زرتشت و خوارزمی و و ،، به آن اشاره شده است و گفته اند مرز ایرانویج است !!! ،
دقیقن توجه کنید گرامیان
ایرانیان کهن آریاییان خاستگاه خود را ایران ویج می نامند و در اوستا ارین وییجه گفته می شود
،
و اکنون استعمارگران آن را گرینویچ کردند ! اینگونه پیشینه ما را بنام خود مستعمره کردند و چه تلخ است بیشتر ایرانیان هم ناآگاه هستند ... مستعمره بودن فقط خاک و آب نیست ! باستان و تاریخ هم هست!
،
در فرتور بالا مدار 60 درجه را می بینید و همینطور گنگ دژ و همچنین تقسیم کره زمین به دو نیم کره خاوری و باختری و همچنین خاستگاه زمان و ساعت که در بالای فرتور باصفرودوازده آغازمی شود.
گنگ دژ دقیقن نگاه کنید میانه روز است ! برای همین نیم روز یا سیستان هم می نامند!
،
آنچه که در کنگره بین مللی جغرافیدان ها ICIWG بدان اشاره شده گفته شده است این خاستگاه را اشو زرتشت دقیق تر کرده است چنانچه در گاتها چندین بار از اهورامزدا درباره چگونگی جهان ، زمین و آسمان و نظم و ترتیب آن ها پرسش می کند ...
،
با آرزوی زنده کردن بزرگی های دیرین
،
#زرتشت #رصدخانه #ستاره_شناسی #اختر#اخترشناسی #ایرانویج #گرینویچ #ساعت #گنگدژ#گنگ_دژ #ایران

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ 29 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 13, 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی farferdowsi7
0 تراز
2 پاسخ 162 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 51 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...