کوروش بزرگ/ سازمان ملل

0 تراز
540 بازدید
آغاز گفتمان 19 آبان 1398 در بزرگان ایران از سوی بردیا
با درود

آیا استوانه کوروش بزرگ امروز هم در سازمان ملل کاربرد دارد؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 19 آبان 1398 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
درود بر شما

یک نسخه بدل از منشور کورش بزرگ در سازمان ملل نگهداری می شود و به زبان های گوناگون برگردانده شده است و جهانیان با این بیانیه آشنایند . به هر روی هر کس که این منشور را بخواند خواه ناخواه از آن پند می گیرد و به اندیشه فرو می رود که چگونه 2500 سال پیش از سوی یک فرمانروا چنین فرمانهایی داده شده است و جهان امروز همچنان در اجرای برخی از آنها ناتوان است . کورش پرورده ی فرهنگ ایران بوده است .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 22 فروردین 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی علی خیرآبادی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 15 خرداد 1398 در بزرگان ایران از سوی نما (15 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 4, 1395 در بزرگان ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 1, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
...