کوروش بزرگ/ سازمان ملل

0 تراز
720 بازدید
آغاز گفتمان آبان 19, 1398 در بزرگان ایران از سوی بردیا
با درود

آیا استوانه کوروش بزرگ امروز هم در سازمان ملل کاربرد دارد؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آبان 19, 1398 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

یک نسخه بدل از منشور کورش بزرگ در سازمان ملل نگهداری می شود و به زبان های گوناگون برگردانده شده است و جهانیان با این بیانیه آشنایند . به هر روی هر کس که این منشور را بخواند خواه ناخواه از آن پند می گیرد و به اندیشه فرو می رود که چگونه 2500 سال پیش از سوی یک فرمانروا چنین فرمانهایی داده شده است و جهان امروز همچنان در اجرای برخی از آنها ناتوان است . کورش پرورده ی فرهنگ ایران بوده است .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 240 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 288 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...