پویانمایی (کارتون) کوروش و آژی دهاک

+1 تراز
468 بازدید
آغاز گفتمان آبان 17, 1395 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)

پویانمایی کوتاه : کوروش بزرگ و آژی دهاک

دریافت

 

 

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 19, 1395 در گذشته ی ایران از سوی بی نام
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 4, 1395 در بزرگان ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
...