آیا کوروش مردوک را می پرستید؟

+2 تراز
978 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین

با عرض سلام و درود خدمت نویسندگان چندی پیش بنده در حال تحقیق درباره منشور کوروش بزرگ بودم که به یک مطلب قبل تامل برخوردم و اون نوشته یک نویسنده بود که به استناد به منشور حقوق بشر کوروش که در آن کوروش خود را تایید شده ی خدای بابلی مردوک می داند او را بت پرست خوانده بود . بنده خود هیچ باوری به این عقیده ندارم و کوروش را ( ذولقرنین ) می دانم ولی از شما خواستارم که توضیحی و منبعی برای این موضوع به این جانب معرفی کنید تا در مواجهه با چنین افرادی بتوانم از این شخصیت بزرگ دفاع کنم . سپاس گذارم

2 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده امرداد 5, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

درود بر شما

در این باره می باید به چند نکته بژرفی اندیشید :

1 - ایرانیان هیچگاه بت پرست نبوده اند و حتی در گاه کهن و پیش از زرتشت نیز بت در ایران پرستیده نشده است .

2 - در پژوهش های تاریخی بویژه پژوهش پیرامون کردارهای بزرگان تاریخ ، بررسی دین و باورهای درونی آن کس از ارج و ارزش بالایی برخوردار نیست و ارزشمند رفتارها و کردارهای اوست و بنابراین در تاریخ از کورش نام نیکی مانده و رفتارهای نیکی در برابر مردمان داشته است و همین یک نکته برای بزرگ خواندن او بس است .

3 - مردوک نام خدای بابلیان بوده است و کورش بزرگ منشور خود را در بابل نگاشته است بنابراین می باید با نگرش و بر بنیاد آیین های بابلیان با آنها سخن می گفته و می نوشته است . در بابل نام خدا حال چه بت بوده باشد و چه خدای یگانه ، "مردوک" بوده است و بابلیان خدای را مردوک می خوانده اند و کورش نیز می بایست با زبان خود آنان با آنها سخن می گفت و بنابراین نمی توانست از اهورامزدا خدای ایران یاد کند . و اگر چنین می کرد بابلیان از او دور می شدند . باید بدانیم که کورش پیامبر نبوده است و خویشکاری دینی نداشته است و او یک فرمانروای دادگستر بوده است و برای فراخوانی مردمان به دین خود به بابل رهسپار نشده بود .

4 - آنگونه که از نوشتارهای گزنفون در کورش نامه و همچنین داستان ذوالقرنین در سوره ی کهف قرآن و کتاب دانیال نبی  پیداست، کورش یکتاپرست بوده و خداوند یگانه را ستایش می کرده است .

5 - امروزه برای پژوهشگران آشکار شده است که کورش بزرگ همان ذوالقرنین قرآن کریم است و ما می دانیم که در قران از ذوالقرنین بنیکی یاد شده است و بنابراین قرآن کریم هرگز از یک بت پرست ستایش نمی کند و این خود شوند (دلیل) بسیار بزرگی بر یکتاپرست بودن کورش بزرگ است .برای آگاهی بیشتر در این زمینه می توانید کتاب "یگانگی شخصیت کورش و ذوالقرنین" نگارش محمدکاظم توانگر زمین را بنگرید . همچنین تفسیر علامه طباطبایی از قرآن و سوره کهف را بنگرید که بژرفی این یگانگی شخصیتی میان کورش و ذوالقرنین را روشن ساخته است .

................................

در پایان بدین برآیند می رسیم که کورش با همه ی آیین ها و باورها با آزرم رفتار کرده است و او در جایگاه یک فراخوان و پیامبر دینی نبوده است . ارزشمندترین سنجش در بررسی و شناخت کورش هخامنشی همانا رفتار و کردارهای شایسته و نیکوی اوست . حتی اگر کورش را یک بت پرست بخوانیم ، نمی توان از کارهای شایسته ی او چشم پوشید .

 

دارای دیدگاه امرداد 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
آری،می پندارم که کورش بزرگ و خردمند،زرتشتی بوده است.
+3 تراز
پاسخ داده شده فروردین 7, 1396 از سوی گردآفرید (154 تراز)
من نیز پس از بررسی چند منبع به این نتیجه رسیدم که کورش به مردوک دیدگاهی مانند مردم بابل نداشته است. زیرا مردم بابل به چندین خدا اعتقاد داشته اند. همانند رومیان و یونانیان باستان. اما کورش در منشور خود تنها اسم از مردوک آورده. در حقیقت او می خواسته که مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت کند. خدایی که تفاوت نمی کند نام او چیست. مردوک یا اهورامزدا یا هر چیز دیگری. مهم این است که آن خدا یگانه است.  در نگرش من کورش با تنها اسم آوردن از مردوک نه سایر خدایان بابلی، مردم بابل را به یگانه پرستی دعوت کرده و دلیل انتخاب مردوک این است که مردوک در میان بابلی ها به عنوان خدای خدایان شناخته می شده و بزرگترین خدای آنان بوده است.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 240 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 288 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر



...