«مبارک/خجسته» به تنهایی نه کارواژه است نه اسم مصدر

+1 تراز
110 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 3, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
«خجسته/مبارک بودن» بی کارواژه ی «بودن» نباید به کار رفتن.
سهمان «نوروز/سال نو خجسته/مبارک» نادرست است و چیز-ی کم دارد و آن هم کارواژه ی بودن (بَواد) است.
«خجسته/مبارک باشد» نیز نادرست است. درست : خجسته بَواد

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ 609 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 220 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 201 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ 72 بازدید
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...