نامواژه و اسم مصدر نباید به جای هم آمدن

+1 تراز
374 بازدید
آغاز گفتمان 24 آبان 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
نامواژه نشان دهنده ی یک چیز یا جای ویژه است و اندر اسم مصدر جنبش و کنش نهان است پس نتوان این دو را به جای هم آوردن.
بدین سهمانان پروا بکنید :
آغاز جنگ پارسال بود.. «نادرست» چون اندر جنگ جنبش و کنش نِهان است.
آغازش جنگ پارسال بود. «درست» توانیم گفتن : جنگ را آغازاند. آغازاندن/آغازش جنگ
آغاز جنگ اندر ایران بود. «درست» چون آغاز نشان دهنده ی جای جنگ (ایران) است نه خود جنگ. نتوانیم گفتن : ایران را آغازاند
آغاز راه آنجا‌،ست. «درست» چون اندر واژه ی «راه» جنبش و کنش نهان نیست. آغاز نشاندهنده ی «جای» ویژه است. نتوانیم گفتن : راه را آغازاند.
همچنین گُویم «ریزش کوه» نه «ریز کوه»

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 16, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
...