دو بنیاد ارجمند (اصل مهم) اندر پالایش زوان

+1 تراز
120 بازدید
آغاز گفتمان آبان 11, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
نخست این که هر واژه باید تنها یک معنی داردن و اندر هنگام ناگزیری چند معنی نزدیک به هم برای یک واژه پدیرفته است.
دویوم این که هر واژه باید تنها یک کنش را نمایاندن یا یک نقش اویاکرنیک (دستوری) داردن
نمونه‌وار واژه ی خوب اِواز (فقط) گُواش (صفت) است
او از خوبان روزگار است. (درست: او از کسان/مردمان خوب روزگار است) خوب = نامواژه (اسم)
او خوب کار میکند. (درست: او خوبانه کار میکند) خوب = سانواژه (قید)
او مرد-ی خوب است. خوب = گواش

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
...