به کار نبردن پسوند بیگانه یِ -یه

+2 تراز
62 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1397 از سوی ВОСПУҲР
برخ-ی از واژگان با این پسوند
لاجوردیه، بهاریه، بیابانیه، کازرونیه، قاجاریه(غاجار)، زندیه(زند، زندیکان)، صفویه (سفویکان)، امیدیه (امیدستان)، رویه (شیوه)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
...