نژاد آریاییکان چین اندر سِج (خطر) است

+2 تراز
184 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در شهریور 31, 1396 از سوی ВОСПУҲР

اندر رپیتوا ی شین جیانگ -اویغور چین سپیدپوستان آریاییک زیوند که زبانشان اویغوریک شده است. ایشان به گاس (احتمال) از نژاد تخاریکان و سکاییکان اند. ایشان اکنون خود را اویغور (ترکیک) دانند. آن گونه که اندر نیویان niveyân (اخبار) 2014 آمده است دولت چین خواستار پیوگانی هان (چینیک)و ایغور(مغولنژاد) شده است.

چند چهره از ایشان

https://defence.pk/pdf/threads/china-to-promote-inter-racial-marriage-with-uyghur.331995/page-5

https://www.theapricity.com/forum/showthread.php?148774-What-do-you-want&s=5c562035c760583d52a0d36e1fea113b&goto=nextnewest

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 23, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 7, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...