آوردن ولی و اما اندر آغاز سهمان پس از نهاد نادرست است

+1 تراز
102 بازدید
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
من اما بدانان پروا نکردم (بژ من بدانان پروا نکردم)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 24, 1395 از سوی فرزند ایران (2,032 تراز)
بتازگی در پایگاه های آگاهی رسانی (خبری) و رسانه های دیداری آگاهی رسانی می بینیم که این گونه گفتار کاربرد بسیار پیدا کرده است .
...