میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اردشير بابکان

بدانید که برافتادن حکومت‌ها نخست از بیکار رها کردن مردمان و سرگرم نساختن ایشان به کارهای سودمند آغاز شده است. اگر بیکاری در مردمان رواج یافت، از بیکار ماندن، درنگریستن به کارها و باریک شدن در کار فرمانروایی برخیزد.

اردشیر بابکان

کاربردی
تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

طایفه ای به نماز جماعت حاضر بودند . یکی از ایشان سخنی گفت .دیگری به ملامتش برخاست که سخن گفتی و نمازت باطل شد .یکی دیگر بخندید که نماز هر دو منقصت یافت . دیگری گفت نماز هر سه بطلان پذیرفت ، چه هر چه سخن گفتید . چهارمین گفت :منت خدا را که من هیچ نگفتم .(پریشان قا آنی)

  • بازدید: 970
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست نیشخند سخن گفتی و نمازت باطل شد


Your SEO optimized title