میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ابوالفضل بیهقی

من که بوالفضلم ، کتاب بسیار فرو نگریسته ام ، خاصه اخبار ، و از آن التفاطها کرده ، در میانه ی این تاریخ چنین سخنها از بهر آن آرم تا خفتگان و به دنیا فریفته شدگان بیدار شوند ، و هر کس آن کند که امروز و فردا او را سود دارد.

ابوالفضل بیهقی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

حقوق جهان در ایران باستان - حقوق بشر در امروز!

روانشاد سعدی ، در كتاب بوستان، داستانی درباره جنید بغدادی ، عارف بزرگ ایرانی می گوید كه در دنیای امروز كه آزار دادن جانوران بی گناه و سودمند را مایه مباهات می دانند ، مانند گوهری گرانبها است! بیندیشیم كه این بزرگواران چه اندازه زیبا به جهان پیرامونش می نگریستند و ما چه اندازه از اندیشه های نیاكانمان دور شده ایم :

شنیدم كه در دشت صنعا جنید -- سگی دید بركنده دندان صید

چو بی یار و  بی یاورش دید و ریش -- بدو داد یك نیمه از زاد   ِ خویش

شندیم كه می گفت و خوش می گریست -- كه داند كه بهتر ز ما هر دو كیست؟

ره  اینست  سعدی كه  مردان   راه -- به عزت نكردند در خود نگاه

از آن بر ملایك شرف  داشتند -- كه خود را به از سگ نپنداشتند!

حقوق جانداران

اما نکته مهم آن است که اندیشه زیبای جنید بغدادی و روانشاد سعدی، ریشه در فرهنگ کهن ایران دارد و در حقیقت چیز تازه ای نیست! بنگرید به نمونه هایی از حقوق جانوران در ایران باستان :

درود بر چهارپایان ، سخن خوش از برای چهار پایان ، خوراك از برای چهارپایان ، چراگاه از برای چهارپایان ، كشت و ورز برای چهارپایان


( یسنا 10 پاره 20 )

آنكس كه چهارپا را به راستی بپرورد و با رادی و دهش و مهربانی با او رفتار كند ، سرپرست و نگاهبان آذر اهورامزداست.


(یسنا 58 - پاره 3 )

منش های آفریده شده را می ستاییم ، دین سوشیانتها را می ستاییم ، روان چهارپایان را می ستاییم ، روانهای چهارپایان بیابانی را می ستاییم ، جانوران آبی ، خزندگان و پرندگان ، فروهر های جانوران را می ستاییم.


(فروردین یشت - كرده 22 - بند 74 )

در فرگرد 48 از ارداویراف نامه ، ویراف پس از دیدن شكنجه شدن روان مردی دروند در آن جهان ، آگاه می شود كه :


این روان آن مرد دروند (پیرو دروغ) است كه در گیتی خوراك از سگ شبانان و سگ پاسبان بازداشت و آنها را زد و كشت....


و در همان كتاب در فرگرد 15 به پاداش برای كسانی كه به جانوران نیكی كرده اند اشاره می رود :‌


و دیدم روان شبانان كه در گیتی ، چهارپای و گوسفند بپروردند و از گرگ و دزد و مردمان نگاه داشتند و به هنگام ، آب و گیاه و خورش دادند و از سرما و گرمای سخت نكاه داشتند و به هنگام بر آنان جانور نر هشتند!


و باز داستانی دیگر از روانشاد سعدی در مورد شبلی ، عارف بزرگ و نامدار ایران زمین :


یكی سیرت نیك مردان شنو -- اگر نیكمردی و مردانه رو

كه شبلی ز دكان گندم فروش -- به ده برد انبان گندم به دوش

نگه كرد و موری در آن غله دید -- كه سرگشته هر گوشه ای می دوید

ز رحمت برو شب نیارست خفت -- به ماوای خود بازش آورد و گفت :

مروت نباشد كه این مور ریش -- پراكنده گردانم از جای خویش !


و استاد فردوسی زیباتر از همگان این سخن را یادآوری می کند که مردمان زمانی می توانند ادعای عرفان و شخصیت دینی داشته باشند که نخست همه جانداران گیتی را با فروتنی برتر از خود ببینند و پروای آنها را داشته باشند :


مکش مورکی را که روزی کش است / که او نیز جان دارد و جان خوش است !


خوشا به حال آنانکه مانند نیاکان می اندیشند و در این همداد بزرگ شادمانه پای می کوبند! شادی و خوشی که بر پایه رنج و آزار دیگر جانداران به دست نمی آید،  چه آن خوشی که با رنج دیگران بدست آید ناپایدار است و دیری نمی پاید که به ناخوشی تبدیل شده و پیش از همه دامن خودمان را می گیرد!


همچنان در فکر آن بیتم که گفت -- پیلبانی بر لب دریای نیل

حال موری گر ندانی  زیر  پا -- همچو حال تست زیر پای پیل!

حقوق از دست رفته جانداران

فرمان فرهنگ ایران : مردمان ، جانوران و گیاهان حق برابری از جهان دارند!

------------------------
پژوهنده : یاشار منفرد - گروه پژوهشگران سازمان پژوهش فرهنگ ایران " بنیاد نیشابور "

  • بازدید: 3433
 

دیدگاه ها 

 
+1 #1 EREXSA 06 مهر 1390 ساعت 19:19
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

درود بر شما گرامیان همیشه در کوشش !!!

سپاس از شما از برای نوشتاری گرانقدر و اندیشه پرور سپاس از شما!
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست فرهنگ ایران حقوق جانداران در فرهنگ ایران
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

دود از سر بلند شدن

شگفت زده شدن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title