میهن نما
میهن نما
گفتاورد

زبان پارسی را چه شده است؟ بدین لطیفی و خوبی؛ که آن معانی و لطایف که در پارسی آمده است، در عربی نیامده است.

شمس تبریزی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

رضا اسماعيلي - روزنامه ی اطلاعات:

[]در محضر خداوندگار سخن ، حکيم ابوالقاسم فردوسي ، خالق شاهکار حماسي « شاهنامه » هستيم . از حضرت استاد سپاسگزاريم که درخواست ما را براي مصاحبه پذيرفتند . استاد ! بهترين سرآغاز براي اين گپ و گفت شاعرانه چيست ؟

- به نام خداوند جان و خرد

کزين برتر انديشه بر نگذرد

[] جناب فردوسي، مي خواهيم از زبان خودتان بشنويم : هنر اصلي شما چيست ؟

- سخن گفتن نغز و کردار نيک

[] دين و آيين ، يا به قول امروزي ها جهان بيني ، يا هر چيز ديگر که اسمش را مي گذاريد ؟

- منم بنده اهل بيت نبي

ستاينده خاک پاي وصي

[] اگر بخواهيد مسلماني خود را درگوش جهان بي پير فرياد کنيد، آيا شما هم با اين نظر موافقيد ؟

- نترسم که دارم ز روشن دلي

به دل مهر جان نبي و وصي

برين زادم و هم بر اين بگذرم

چنان دان که خاک پي حيدرم

[] کار کارستاني که شما کرديد ؟

- پي افکندم از نظم کاخي بلند

که از باد و باران نيابد گزند

[] آيا اين مسئله صحت دارد که شاهنامه را به درخواست « سلطان محمود » به رشته نظم در آورده ايد ؟

- که فردوسي طوسي پاک جفت

نه اين نامه بر نام محمود گفت

[] شنيده ايم که « دقيقي طوسي » خشت اول شاهنامه را گذاشت؛ چه شد که در ادامه قرعه به نام شما خورد و شما کار او را ادامه داديد ؟

- کنون من بگويم سخن کو بگفت

منم زنده ، او گشت با خاک جفت

[] خيلي دلمان مي خواهد بدانيم پي افکندن اين کاخ بلند چند سال طول کشيد ؟

- بسي رنج بردم در اين سال سي

عجم زنده کردم بدين پارسي

[] سي سال خودش يک عمر است . واقعاً کار بزرگي کرديد. بعد از اين سي سال چه پاداشي گرفتيد و چه بر سر شما آمد ؟

- به جاي عنانم ، عصا داد سال

پراکنده شد مال و برگشت حال

دو گوش و دو پاي من آهو گرفت

تهيدستي و سال نيرو گرفت !

[] استاد! از اين که در راه پاسداري از گنجينه زبان و ادب پارسي دچار اين همه محروميت و سختي شديد ، پشيمان

نيستيد ؟

- به رنج اندر آري تنت را رواست

که خود رنج بردن به دانش سزاست

[] جناب فردوسي! يقين داريم کار بزرگ شما در نزد حضرت دوست که به تعبيرشما « خداوند جان و خرد » است ، بي اجر و مزد نمانده است . چون به نقل از عارف کامل حضرت عطار شنيده ايم : « که فردوسي به فردوس است اولي » . آري خداوند به خاطر بيتي توحيدي ، بهشت را بر شما واجب کرده است . ممکن است در اين مجال خجسته ، آن بيت توحيدي را از زبان خودتان بشنويم ؟

- جهان را بلندي و پستي تويي

ندانم چه اي ، هر چه هستي ، تويي

[] صحبت از خدا شد ، به نظر شما خدا را با چشم سر مي توان ديد ؟

- به بينندگان آفريننده را

نبيني ، مرنجان دو بيننده را

[] راز توانايي و برنايي از نظر شما ؟

- توانا بُود هر که دانا بُود

ز دانش دل پير برنا بُود

[] اجازه بدهيد برگرديم به شاهنامه و اسطوره اي به نام

« رستم » که امروز آوازه اش در تمام گيتي پيچيده است . به راستي رستم کيست ؟ يک شخصيت واقعي ، يا موجودي افسانه اي که شما او را خلق کرده ايد ؟

- كه رستم يلي بود در سيستان

منش كرده‌ام رستم داستان

سر گرد دارد و ريش دو شاخ

كمر بند باريك و سينه فراخ

[] قبول داريد که اين قهرمان افسانه اي خيلي واقعي

مي نمايد ، آن چنان واقعي که امروز با ما زندگي مي کند ؟!

شگفتي به گيتي ز رستم بسي ست

کزو داستان در دل هر کسي ست

[] چرا تراژدي رستم و سهراب را با تراژدي هاي بزرگ دنيا همچون تراژدي ايلياد و اوديسه هومر و و اديپوس سوفوکل مقايسه مي کنند ؟

- يکي داستان است پر آب چشم

دل نازک از رستم آيد به خشم

[] يکي ديگر از شخصيت هاي اسطوره اي شاهنامه

« سياوش » است که تا به امروز در ذهن و زبان مردم ما زندگي مي کند ؛ اگر بخواهيد سياوش را مختصر ومفيد معرفي کنيد چه مي گوييد ؟

- به گيتي کسي چون سياوش نبود

چنو راد و آزاد و رامش نبود

[] فکر مي کنم جانمايه وعصاره شاهنامه ، درس « وطن دوستي » است . آيا شما اين نظر تأييد مي کنيد ؟

- چو ايران نباشد، تن من مباد

بدين بوم و بر زنده يک تن مباد

اگر سر به سر تن به کشتن دهيم

از آن به که کشور به دشمن دهيم

[] شما در شاهنامه فراز و نشيب هاي تاريخ ايران را به زيبايي روايت کرده ايد . به عنوان يک شاعر مورخ ، مي خواهيم بدانيم حال و روز ايرانيان در زمان تسلط حکومت هاي خودکامه و وابسته به اجنبي چگونه بوده است ؟

- نهان گشت آيين فرزانگان

پراکنده شد کام ديوانگان

هنرخوار شد جادويي ارجمند

نهان راستي ، آشکارا گزند

شده بر بدي دست ديوان دراز

ز نيکي نبودي سخن ، جز به راز

[] جناب فردوسي! داغ دل ما را تازه کرديد . راستي بعضي از حاکمان را چه مي شود که دست از ميراث گذشتگان خود مي کشند و بر تاريخ و فرهنگ يک ملت چوب حراج مي زنند ؟

- کسي را که کوتاه باشد خرد

ز دين نياکان خود بگذرد

[] پندي که بايد هميشه آويزه گوش حاکمان و دولتمردان باشد ؟

- جهاندار اگر دادگر باشدي

ز فرمان او ، کي گذر باشدي ؟

[] و ثمره شيرين عدالت و دادگري ؟

- گر ايمن کني مردمان را به داد

خود ايمن بخسبي و از داد ، شاد

[] و فرجام بدکاري و بدنهادي ؟

- مکن بد که بيني به فرجام بد

ز بد گردد اندر جهان ، نام بد

[] دعايي در حق جوانمردان روزگار ؟

- جوانمرد را تنگدستي مباد

[] دو کلمه حرف حساب با ارباب قدرت و ثروت ؟

- نه فرزند ماند ، نه تخت و کلاه

نه ديهيم شاهي ، نه گنج و سپاه

[] و سؤالي عبرت آموز براي بيدار کردن مستکبرين و ديکتاتورهاي روي زمين ؟

- کجا شد فريدون و هوشنگ و جم؟

ز باد آمده ، باز گردد به دم!

[] به نظر شما چه چيزي مي تواند انسان را از فرو افتادن در دامچاله هاي مهلک قدرت و ثروت برهاند و رستگاري او را تضمين کند ؟

- خرد رهنماي و خرد دلگشاي

خرد دست گيرد به هر دو سراي

خرد چشم جان است چون بنگري

تو بي چشم جان ، آن جهان نسپري

[] به نظر شما چه چيزي مايه غم و اندوه انسان هاست و راهکار مقابله با آن چيست ؟

- کم اندوه آن را ، که دنيا کم است

فراوان خزينه ، فراوان غم است

[] شما بهترين سرمايه براي انسان را چه مي دانيد ؟

- همان خلق نيکو که مردم بدوي

بماند همه ساله با آبروي

[] قدر و قيمت « فرهنگ » در چشم و دل شما ؟

- چنين داد پاسخ بدو رهنمون

که فرهنگ باشد ز گوهر فزون

که فرهنگ آرايش جان بود

ز گوهر سخن گفتن آسان بود

[] چه چيزي باعث جاودانگي و ماندگاري حکيم ابوالقاسم فردوسي شده است ؟

- نميرم از اين پس که من زنده ام

که تخم سخن را پراکنده ام

[] و بيتي به عنوان حسن ختام اين گفت و گوي

شيرين ؟

- خداوند گيتي پناه تو باد

زمين و زمان ، نيکخواه تو باد

[] با سپاس و تشکر فراوان از شما به خاطر فرصتي که براي اين مصاحبه در اختيار ما قرار داديد . اجازه بدهيد ما نيز با دعايي در حق شما و از زبان شما، اين گفت و گو را به پايان ببريم .

- هميشه دلت مهربان باد و گرم

پر از شرم جان ، لب پر آواي نرم

  • بازدید: 1318
 

دیدگاه ها 

 
+1 #1 فردوسی 26 اردیبهشت 1392 ساعت 17:48
درود بر فرزانه بزرگ ایران زمین
دانا و خردمند
پاسخ دادن به این دیدگاه
 
 
+1 #2 زهره نامدار 28 اردیبهشت 1392 ساعت 10:19
خیلی جالب و خوندنی بود. ولی بعضی از اشعار منسوب به فردوسی است و بسیاری از استادان قبول ندارند که سرودۀ فردوسی باشد.
پاسخ دادن به این دیدگاه
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست ایران امروز گفتگوی رو در رو با فردوسی بزرگ
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

از این گوش می گیرد از آن گوش در می کند

حرف شنوی ندارد و به سخنان توجهی نمی کند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • گریه کردن رضا شاه
    انگلیس تا زمان اشغال ایران تو جنگ جهانی دنبال ادامه دادن قاجار بود رضاشاه اگه آدم انگلیس بود تبعیدش نمیکردن داستان ترک مخاصمه ارتش هم تو تاریخ هست برو بخون ببین داستانش چی بود برادر ،رضاشاه یاغیها رو ادب کرد. نمایش / پاسخ
    فرستنده : بختیاری


Your SEO optimized title