آیا به کار بردن واژگان پهلوی به جای واژگان بیگانه ای که در پارسی دری برابر ندارند،خوب است؟

+1 تراز
195 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 25, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
درود بر شما

آیا به کار بردن واژگان پهلوی به جای واژگان بیگانه ای که در پارسی دری برابر ندارند،خوب است؟

3 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 26, 1395 از سوی فرزند ایران (2,080 تراز)
ویراست در خرداد 13, 1396 از سوی فرزند ایران

درود بر شما

می توان این کار را انجام داد و هیچ ایرادی ندارد زیرا ریشه ی همین واژگان کنونی که در پارسی بکار می روند نیز همه در زبان پهلوی است و به گفته ی استاد جنیدی پارسی فرزند پهلوی و اوستایی است .

فردوسی بزرگ نیز بسیار از واژگان کهن ایرانی که در زبان پهلوی بوده اند و در خدای نامه نیز پدیدار بوده اند ، بهره برده است .

همین واژه ی درود که ما بکار می بریم از پهلوی آمده و در پهلوی به گونه ی دروت خوانده می شده است که معنی تندرستی می دهد.

پیروز باشید

دارای دیدگاه خرداد 13, 1396 از سوی pooya (112 تراز)
در فرهنگ دکتر فره‌وشی معادل پهلوی 'درود'،‌ 'drout' است.
دارای دیدگاه خرداد 13, 1396 از سوی فرزند ایران (2,080 تراز)
نوشتار پیشینم را ویراستم .از شما سپاسگزارم0
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 27, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
پیش از اسلام زبان ما میانی پارسی (پهلوی) بوده است . پس از آفند عربان همان پهلوی دیگرگون شد و با برخی زبانها آمیخت و سپس زبان پارسی پدید آمد. پس نه پارسی ریشه اش جایی دیگر است نه پهلوی جایی دیگر بوده است. و بخشی بزرگ از  این واژگانی که با نام پارسی دری نامیده میشوند همان واژگان دگرگون شدۀ پهلوی است. خانک شد خانَه، بوتن شد بودن، پَتوستن شد پَیوستن، پَذ شد پَی، پَداچ شد پیاز، و ....
دیگر واژه ها  از سغدی و پارتی و بلخی  است.
0 تراز
پاسخ داده شده مهر 19, 1398 از سوی مرزبان (156 تراز)
چه خوب که شما دانایید و فرزانه و پارسی دری میگویید و میدانید که پارسی دری شاخه ای از پارسی است و چون ابلهان  دری را تنها ستون پارسی نمیدانند -
انک بر سر سخن رویم بر گرفتن هر واژه ای که در زبانهای پارسی آمده است در خورست چه پهلوی باشد چه سغدی و چه بلخی و چه تهاری و چه آذری باستان و  دیگر آنکه خوانش پهلوی بر چندین گویش بوده که اینک دو گویش آن  را رواج داده اند یکی آنکه  خراسانی  و سپاهانیست   و  گویش اشکانیاش گویند  و نشان ان گفتن   ت  به  دال و زا به ج  و یا ٓژ و خ به ه  است  وهم اکنون بلوچان  و  کرمانجیان   به دو شاخه ان  سخن گویند و دیگر گویش  دیگرش  است  که دال را  چون دری گویند و درود  را درود و بود را بود  گویند میتوان آن واژگان گرفت و با گفتار دری انرا نوشت و گفت - چون درود و درره باد (در ره خدایت  نگاهدار باد ) - این واژگان را میتوانید  هم از نبشتک های پهلوی بگیرید و هم از سخنان  بلوچان و با نگرش  و با پالایش بیشتر  از گفتار کرمانجیان نیز بهوش باید بود که گفتار دگرگون شده بازاریان و فرومردمان  را دوباره به شیوه درست ان نوشت  که کار سخن خردداشتن   از  نابخریدیست  و باید دانست که نه  دری فرزند پهلویست و نه اوستایی پدر پهلویست  همه فرزندان پارسی بزرگند یکی خرد تر و یکی کهنسالتر -
زبان دری پیش از اسلام بر کار امد و  واژگان تازی   تا سده ها پس از ان به زبان دری  و پهلوی نیامدند  گرچه یاوه سرایان پیوسته  ژاژ میخایند و همه چیز را به رفتن یزدگرد باز میبندند

گفتمان های پیشنهادی

...